Isikliku autentimise kasutamine arvuti kaudu printimise/faksimise/kaugskannimise haldamiseks

Võite taotleda õigust rakendada Isikliku autentimise funktsiooni arvuti kaudu kaudu printimise/faksimise ja kaugskannimise (Arvuti kasutamine skannimiseks (Kaugskannimine) (Windows)) haldamiseks. Nii saate tõsta turvataset, sest sel juhul ei saa identimata kasutaja neid toiminguid teostada.
  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>  <Kaugseadmetest saad. autentimata kas. tööde piiram.>  <Sees>  <OK>      <Rak. sea. muudat.>  <Jah>
6W1W-090