ACCESS MANAGEMENT SYSTEMI kasutamine

ACCESS MANAGEMENT SYSTEMI kasutavas keskkonnas on võimalik igale õiguste tasemele (rollile) lubatud funktsioonid määrata ja uusi rolle luua. See annab täpsema kontrolli kasutajate haldamismehhanismi üle ja lubab teil määrata igale kasutajale lubatud toimingud. Näiteks võite keelata kasutajal A kopeerimise, aga lubada kasutajal B teha kõiki toiminguid. ACCESS MANAGEMENT SYSTEMI funktsioonide lubamiseks järgige alltoodud juhiseid.
  <Haldusseaded>  <Litsents/muud>  <Kasuta süsteemi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>  <Sees>  <OK>      <Rak. sea. muudat.>  <Jah>
Kui seade väärtuseks on määratud <Sees>, siis on ka seadete/salvestuse seade <Kasutajaautentimise kasutus> väärtuseks <Sees>. <Kasutajaautentimise kasutus>e määramiseks olekusse <Väljas> seadke esmalt see seade olekusse <Väljas>.
Kui seate selle funktsiooni väärtuseks <Sees>, keelatakse menüüs Seaded/Salvestamine järgmised funktsioonid.
Aadressiraamatule PIN-koodi seadmine
Uute sihtkohtade piiramine
Sarnaseid piiranguid saate erinevatele rollidele seade ka ACCESS MANAGEMENT SYSTEMI kasutamisel. Lisateavet leiate teemast ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administraatorijuhend.
Isegi kui lülitate selle sätte olekust <Väljas> olekusse <Sees>, ei taastata järgmiste kuva Seaded/salvestus sätete eelnevat väärtust automaatselt. Muutke seadeid käsitsi.
Aadressiraamatule PIN-koodi seadmine
Uute sihtkohtade piiramine
Täpsemat teavet süsteeminõuete kohta ja juhiseid rollide loomiseks ja muutmiseks vaadake lõigust ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administraatorijuhend.
6W1W-097