Teiste mugavate isikliku autentimise funktsioonide kasutamine

Isiklik autentimishaldus pakub kasutaja autentimisega võrreldes mitmesuguseid eeliseid. Selles lõigus kirjeldatakse mõnda mugavust lisavat funktsiooni, mida isikliku autentimishalduse kasutamine multifunktsionaalsete printeritega töötades pakub. Näiteks saate hallata kastajarühmi või luua kasutajatele isiklikke kaustu.
Osakondade ID haldus
Seadmes registreeritud kasutajad saab jagada rühmadesse (nt osakonna järgi), ja hallata neid selle rühma või osakonna ID järgi. Selle funktsiooni abil saate kontrollida, kui palju lehti on iga Osakonna ID kohta kasutatud või seada kulude kokkuhoiu huvides iga rühma jaoks eraldi paberikasutuslimiite kopeerimise ja printimise jaoks. Osakonna ID halduse seadistamine
Isiklik kaust
Isiklikud kaustad on konkreetsete isikute kaustad. Neid isikuid saab määrata skannitud dokumentide adressaatideks kuval <Võrk> jaotistes <Skaneeri ja saada> ja <Skaneeri ja salvesta> ning isikuteks, kellel on õigus kasutada faile kuval <Võrk> jaotises <Juurdepääs failidele>. Isiklikke kaustu saab luua jagatud kataloogidesse või failiserveritesse. Isikliku kausta registreerimise järel on kasutajatel lihtne saata endale dokumente ja vältida nii vale adressaadi sisestamisest tingitud infolekkeid. Isiklike kaustade konfigureerimine
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Lahendust ACCESS MANAGEMENT SYSTEM kasutav keskkond võimaldab kasutajate täpsemat haldamist, sest saate luua uusi kasutajatasemeid ja määrata igale tasemele kättesaadavad funktsioonid. ACCESS MANAGEMENT SYSTEMI kasutamine
6W1W-091