Osakonna ID-de kasutamine arvuti kaudu printimise/faksimise/kaugskannimise haldamiseks

Osakondade ID haldust saate kasutada arvuti kaudu teostatud printimis- ja kaugskannimistoimingute haldamiseks (Arvuti kasutamine skannimiseks (Kaugskannimine) (Windows)). Kasutage seda funktsiooni, kui soovite suurendada turvalisust või jälgida prinditud lehtede arvu.
1
Vajutage .
2
Vajutage nuppu <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Osakonna ID-haldus>.
3
Tehke nende funktsioonide juures, mida hallata soovite, valik <Väljas> ja vajutage seejärel <OK>.
Kui valitud on olek <Väljas>, tuleb enne vastava töö teostamist sisestada osakonna ID.
6W1W-095