Isiklike kaustade konfigureerimine

Isiklik kaust on individuaalne kaust, mida saab kasutada isikliku autentimishalduse kaudu sisseloginud kasutaja. Jagatud kaustad ja failiserverid saab muuta isiklikeks kaustadeks.
Administraatoriõigustega Administrator valib isiklike kaustade määramise viisi. Sisselogitud kasutajad määravad isikliku kausta administraatori kehtestatud sätete alusel.
Isiklikku kausta jagatakse järgmiste kuvade vahel.
<Skaneeri ja saada>
<Võrk> jaotises <Skaneeri ja salvesta>
<Võrk> jaotises <Juurdepääs failidele>
Kaustade loomine mistahes, kasutajate määratud kohta.
Kasutajad saavad luua isikliku kausta enda soovitud asukohta. See võimaldab igal kasutajal saata dokumente kausta, mis asub neile teadaolevas kohas.
Kaustade loomine administraatori määratud kodukausta
Peakausta (kodukausta) sisse loob administraator iga kasutajanime kohta ühe kausta. Isiklikke kaustu on lihtne hallata, sest nad on kõik ühes kohas. Saate määrata Windowsi (SMB) jagatud kausta või WebDAV-serveri.
Kui loote kodukausta WebDAV-serveril, peate eelnevalt ette valmistama kaustad kõigi kasutajate jaoks.
Kaustade loomine serveri määratud kohta.
Isiklikud kaustad määratakse vastavalt autentimisserveris, näiteks Windowsi Active Directory atribuudis homeDirectory, salvestatud kaustateabele. Saate määrata ainult Windowsi (SMB) jagatud kausta.

Isiklike kaustade asukoha määramise viisi seadistamine

1
Vajutage .
2
Vajutage nuppu <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Üldseaded>  <Isikliku kausta määramise meetod>.
Säte on sama nagu alltoodud säte. Need sätted asuvad erinevates kohtades, kuid täidavad sama funktsiooni.
  <Funktsiooniseaded> <Failide salvestus/juurdepääs> <Võrgu seaded> <Isikliku kausta määramise meetod>
3
Isiklike kaustade asukoha määramise viisi valimine
Kaustade loomine mistahes, kasutajate määratud kohta.
Vajutage nuppu <Salvesta iga kasutaja jaoks> <OK>. Iga kasutaja saab ise määrata oma isikliku kausta asukoha.
Kaustade loomine administraatori määratud kodukausta.
1
Vajutage nuppu <Kodukaust> <Määra>.
2
Määrake kodukaust ja vajutage klahvi OK.
<Protokoll>
Valige protokoll., mida kasutatakse isiklikele kaustadele juurdepääsuks.
<Hosti nimi>
Sisestage selle arvuti hostinimi või IP-aadress, kuhu kavatsete kodukausta luua.
<Kausta tee>
Sisestage kodukausta tee. Näiteks sisestage "users\public\share", kui kodukaust on loodud C-ketta kausta "Public" alamkausta "share" (tee: "C:\users\public\share").
Kui kaustatasemeid on liiga palju, ei pruugi tee sisestamine võimalik olla.
3
Valige kasutatav autentimisteave ja vajutage <OK>.
Isikliku kausta jaoks eraldi kasutajanime ja parooli loomiseks vajutage märke lisamiseks valikul <Kasutajate autent. info kasutus>. Eemaldage märge, et kasutada sisselogimisel sisestatud kasutajanime ja parooli. Kui selle üksuse juures olev märkeruut on märgitud, tuleb iga kasutaja kasutajanimi ja parool registreerida.
Juurkausta sees loodud kaustale pannakse nimed järgmiste tingimuste aluse.
Kui märkeruut <Kasutajate autent. info kasutus> on märgitud, pannakse kaustale kasutaja määratud nimi.
Kui märkeruut <Kasutajate autent. info kasutus> on märgitud, pannakse kaustanimeks sisselogimisel kasutatud kasutajanimi.
Kaustade loomine serveri määratud kohta.
1
Vajutage nuppu <Sisselogimise serveri kasutus>.
2
Valige kasutatav autentimisteave ja vajutage <OK>.
Isikliku kausta jaoks eraldi kasutajanime ja parooli loomiseks vajutage märke lisamiseks valikul <Kasutajate autent. info kasutus>. Eemaldage märge, et kasutada sisselogimisel sisestatud kasutajanime ja parooli. Kui selle üksuse juures olev märkeruut on märgitud, tuleb iga kasutaja kasutajanimi ja parool registreerida.
Active Directoryst ei saa tuua isiklikule kaustale juurdepääsuks vajalikku autentimisteavet (kasutajanimi ja parool). Kui valitakse <Kasutajate autent. info kasutus>, siis salvestatakse isiklikule kaustale juurdepääsu autentimisteabena kasutajanimi ja parool, mida kasutatakse masinasse klaviatuuri autentimise kaudu sisse logimiseks.
Sel juhul tuleb kasutada seda funktsiooni toetavat sisselogimisteenust. Lisainformatsiooni saad kohaliku Canoni edasimüüja käest.
Kui kasutate kasutaja autentimismoodulit, konfigureerige kausta "homeDir" alamkaust, mis on Active Directorys kasutaja atribuudiks (vormingus "\\hosti nimi\kausta tee").
Kasutajate isiklike kaustade registreerimine ja autentimisteave
Kui sätte <Isikliku kausta määramise meetod> väärtuseks on määratud <Salvesta iga kasutaja jaoks>, registreerige igale kasutajale isiklikuks kaustaks üks järgmistest valikutest.. Registreeritud sätted on ühesugused ja ka registreeritud isiklik kaust on sama, sõltumata sellest, kus sätted konfigureeritakse.
<Skaneeri ja saada>    <Kasutajate info salvestus/muutmine> <Isiklik kaust>
<Skaneeri ja salvesta> <Võrk>    <Kasutajate info salvestus/muutmine> <Isiklik kaust>
<Juurdepääs failidele> <Võrk>    <Kasutajate info salvestus/muutmine> <Isiklik kaust>
6W1W-096