Tiheduse reguleerimine

 
Saate originaale selgema kujutisega skannida, kui kohendate tihedust sõltuvalt originaali sisust. Näiteks võimaldab tiheduse suurendamine lugeda paremini heledaid pliiatsiga kirjutatud tähti.
1
Asetage originaal. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Valige <Valikud>  <Optiline tihedus>.
5
Reguleerige tihedust ja vajutage <OK>.
 Tiheduse vähendamiseks vajutage.  Tiheduse suurendamiseks vajutage.
Tausta tiheduse reguleerimine
Saate saata/salvestada dokumente selgemalt, nagu ajalehti või värvilise taustaga dokumente. Tausta tiheduse automatseks reguleerimiseks valige <Aut.>.
Tausta tiheduse automaatseks reguleerimiseks valige <Reguleeri> ja taustal iga värvi tiheduse eraldi reguleerimiseks vajutage <Iga värvi reguleerimine>.
6
Vajutage nuppu <Sule>.
7
Vajutage .
Originaalid on skannitud ja algab saatmine/salvestamine.
6W1W-06J