Skannimise põhiomaduste kuva

Skannimise põhiomaduste kuva vaatamiseks valige <Skaneeri ja saada> (<Avakuva> kuva).

<Aadressraamat>

Võimaldab määrata aadressiraamatusse registreeritud saatmise sihtkoha ja salvestamise koha.

<Kiirvalimisklahvid>

Võimaldab määrata lühivalikunuppudesse registreeritud saatmise sihtkoha ja salvestamise koha.

<Uus sihtkoht>

Võimaldab teil määrata aadressiraamatust või kiirvalimisklahvidest puuduvad sihtkohad käsitsi.

<Eelmised seaded>

Vajutage varem määratud seadete taastamiseks. Dokumentide skannimise põhitoimingud

Praeguste seadete registreerimiseks menüüs <Lemmikseaded> vajutage ikooni  ja muutke kuvatavad nupud .
Printeri haldamine
Põhifunktsioonide menüü kohandamine

<Lemmikseaded>

Registreerige tihedalt kasutatavad skannimise seaded siin, et neid hiljem vajadusel taastada. Printeri haldamine

Praegune sätteolek ja sättenupud

Kuvatakse seadete olek, nagu eraldusvõime ja failivormingud. Õigesti skannimiseks kinnitage kindlasti seaded. Seadete muutmiseks vajutage soovitud nuppu. Dokumentide skannimise põhitoimingud

Funktsiooni valimise nupud

Kuvatakse kõige tihedamalt kasutatavad nupud menüüs <Valikud>. Kuvatavate nuppude muutmiseks võite valida ka .
Kui selle funktsiooni nuppu ei kuvata, mida soovite kasutada, valige <Valikud> ja valige soovitud nupp. Dokumentide skannimise põhitoimingud

<Valikud>

Kuvatakse kõik funktsiooni valimise nupud. Võite tihedalt kasutatavad nupud kuvada mugavalt valikus .

<Cc Bcc>

Saate määrata e-posti sihtkohaks Cc (koopia) või Bcc (salakoopia). Dokumentide skannimise põhitoimingud

<Kust. sihtk.>

Saate määratud sihtkoha kustutada.

<Detailid>

Saate vaadata üksikasju määratud sihtkoha kohta.

<Sihtkohtade määramine>

Kuvatakse sihtkohtade määramise meetodid või määratud sihtkohtade loendi.

<Saada minule>

Saate määrata enda e-posti aadressi otse. See nupp on saadaval vaid siis, kui logite seadmesse sisse isikliku autentimishalduse kaudu. Kasutajate haldamine

<Mobiiliportaal>

Saate määrata sihtkoha mobiilseadme aadressiraamatust.
Dokumentide skannimise põhitoimingud

<Isiklik kaust>

Saate määrata isikliku kausta registreeritud salvestuskohaks. See nupp on saadaval vaid siis, kui logite seadmesse sisse isikliku autentimishalduse kaudu.
Isiklike kaustade konfigureerimine
Kasutajate haldamine
Saate valida, kas peita aadressiraamat või lühivalikunupud aadressiraamatu kasutamise piiramiseks. <Aadressraamatu kasutamise piiramine>
Mõndasid funktsioone ei saa omavahel koos kasutada. Nupud, mida ei ole võimalik koos valida, on helehallid.
Määratud sihtkohtade koguarv kuvatakse ekraani paremas ülaservas.
6W1W-06A