Skannimisel tumedate piirjoonte kustutamine (Raami kustutamine)

 
Skannimise formaadist väiksemate originaaldokumentide skannimisel võib juhtuda, et skannitud kujutise servade ümber kuvatakse raamjooned. Paksu raamatu skannimisel võivad ilmuda tumedad servad. See funktsioon võimaldab need raamid ja tumedad servad eemaldada. Saate seadistada seadme nii, et see ei kopeeriks originaali augustaja auke.
Asetage augustaja aukudega originaal dokumendiklaasile. Sööturisse asetamisel võite seda kahjustada.
1
Asetage originaal. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Valige <Valikud> <Raami kustutus>.
5
Määrake kustutamise tüüp ja laius.
Dokumentide koopiatelt raamide kustutamine
1
Valige <Originaali raami kustutus> ja märkige <Originaali form.>.
Kui valikus <Originaali form.> kuvatav formaat erineb originaalist, valigeformaadi valimiseks <Muuda>. Skannida saab ainult puuteekraanil kuvatavaid originaali formaate.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Sisestage kustutatava raami laius.
Raamatute koopiatelt tumedate servade kustutamine
Saate kustutab tumeda serva ja keskjoone ning kontuurid, mis tekivad, kui raamatu kõrvutiolevate lehekülgede kujutised skannida.
1
Valige <Raamatu raami kustut.> ja märkige <Originaali form.>.
Kui valikus <Originaali form.> kuvatav formaat erineb raamatust, valige formaadi valimiseks <Muuda>. Skannida saab ainult puuteekraanil kuvatavaid originaali formaate.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Valige <Keskel> või <Küljed> Ja sisestage kõik kustutamise laiused.
Dokumentide koopiatelt augustaja aukude kustutamine
1
Augustaja aukude asukoha valimiseks vajutage <Köitejälgede kustutus>.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Määra kustutamise laius
Kui soovite igat äärist eraldi reguleerida, valige <Originaali raami kustutus> või <Raamatu raami kustut.> ja seejärel valige kustutamise laiuse sisestamiseks <Eraldi reguleerimine>.
Köitmisjälgede kustutamise režiimis <Köitejälgede kustutus> kustutatakse ka need servad, mis ei ole valitud, 4 mm laiuselt.
6
Valige <OK> <Sule>.
7
Vajutage .
Originaalid on skannitud ja algab saatmine/salvestamine.
6W1W-06L