Eraldi skannitud dokumentide üheaegne saatmine/salvestamine (Töö koostamine)

 
Kui teil on palju originaale, mida samaaegselt sööturisse asetada, saate skannida need eraldi ja saata/salvestada seejärel dokumentide pakina. Samaaegselt saab saata nii sööturi kui ka skaneerimisklaasiga skannitud originaale.
1
Asetage esimene originaal. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Dokumentide skannimise põhitoimingud
5
Tehke valik <Valikud> <Töö koostamine>  <Sule>.
6
Originaali skannimiseks vajutage nuppu .
Skannimise lõpule jõudmisel ilmub kuva, kus palutakse skannida järgmine originaal.
Kui asetate originaalid sööturisse, siis eemaldage pärast skannimist originaallehed väljastusaluselt.
7
Asetage klaasile järgmine lehekülg ja vajutage nuppu .
Korrake seda toimingut, kuni olete kõik originaalid skanninud.
Skannimisseadete muutmiseks valige <Muuda seadeid>.
Eri formaadis originaalide sööturisse asetamisel määrake režiim <Erisuurused originaalid>. Erisuuruste originaalide koos saatmine/salvestamine (erisuurused originaalid)
Ühe- ja kahepoolsete originaalide skaneerimiseks ja kahepoolsete dokumentidena salvestamiseks jaota originaalid ühe- või kahepoolsetest lehtedest koosnevateks osadeks. Näiteks kui esimene osa koosneb kahepoolsetest originaalidest, valige režiim. <2-poolne originaal>. Seejärel peate iga skannitava originaalide paki puhul käsitsi määrama või tühistama režiimi <2-poolne originaal>.
Menüü <Skaneeri ja saada> valikus <Muuda seadeid> saate kasutada järgmisi funktsioone. Vajalikud skannimisseaded peate määrama enne töö alustamist, sest töö koostamise režiimis ei saa teisi seadeid muuta.
<Värvivalik>
<Skaneerimise formaat>
<2-poolne originaal>
<Optiline tihedus>
<Originaali tüüp>
Valikus <Muuda seadeid> saate kasutada järgmisi funktsioone, kui valiku <Skaneeri ja salvesta> sihtkohaks on määratud <Võrk> või <Infokandja (mälu)>. Vajalikud skannimisseaded peate määrama enne töö alustamist, sest töö koostamise režiimis ei saa teisi seadeid muuta.
<Värvivalik>
<Skaneerimise formaat>
<2-poolne originaal>
<Optiline tihedus>
<Originaali tüüp>
8
Vajutage nuppu <Alusta saatmist>.
Kõik skannitud dokumendid kombineeritakse üheks ja saadetakse/salvestatakse määratud sihtkohta.
6W1W-06W