Skannitud kujutiste vaatamine enne saatmist/salvestamist (eelvaade)

 
Skannitud originaale saate vaadata eelvaate menüüst enne saatmist/salvestamist. Eelvaate menüüs saate ka kustutada, teisaldada või vahetada lehti.
1
Asetage originaal. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Dokumentide skannimise põhitoimingud
5
Tehke valik <Valikud>  <Eelvaade>  <Sule>.
6
Vajutage .
Originaal on skannitud ja kuvatakse eelvaate menüü.
Skannimise tühistamiseks vajutage <Tühista> või   <Jah>.
Kui kuvatakse teade <Vajutage järgmise origin. skaneerimiseks [Alusta].>
7
Vaadake skannitud originaalid üle eelvaate menüüs.
Vajadusel muutke skannitud originaale eelvaate menüüs.
Lehe kustutamine
Lehe teisaldamine
Lehtede asukoha vahetamine
8
Vajutage nuppu <Alusta saatmist>.
Saatmine/salvestamine algab.
6W1W-06Y