Määratud ajal saatmine/salvestamine

 
Saate originaalid eelnevalt skannida ja saata/salvestada need määratud ajal.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Dokumentide skannimise põhitoimingud
5
Valige <Valikud>  <Viitega saatmine>.
6
Sisestage saatmise/salvestamise aeg ja vajutage nuppu <OK>.
Sisestage kellaaja kõik neli numbrit. Sisestage näiteks „0705“, kui soovite saata kell 7 läbi 5 minutit või „2318“, kui soovite saata õhtul kell 11 läbi 18 minutit.
7
Vajutage <Sule>.
8
Vajutage nuppu .
Originaalid skannitakse ja saadetakse/salvestatakse määratud ajal.
Kuvalt <Oleku monitor> saate kontrollida, kas saatmine/salvestamine on lõpetatud või mitte. Skannitud originaalide oleku ja logi kontrollimine
Viitega saatmiseks saad reserveerida kuni 64 tööd. Kuid saatmistööde hulk võib olla ka väiksem kui 64, sõltuvalt järgmistest asjaoludest:
Kui saadate mitu dokumenti samaaegselt.
Kui saadate suuremahulisi dokumente.
Kui faksi/I-faksi postkasti jaoks on kasutatud palju mälu
6W1W-070