Vastuvõtt/edasisaatmine

Teavet veeru „Impordi kõik funktsioonid“ üksuste („A“, „B“, „C“ ja „Ei“) kohta vt Impordi kõik funktsioonid.
Käsk
Seade kirjeldus
Seadme administraator
Võrguadministraator
Saab määrata Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu eksportimisel
<Väljasta raport>
<SA/VV kasutajainfo loend>
<Yes>, <Ei>
Jah
Jah
Jah
Ei
-
<Faksi kasutajaandmete loend>*1
<Yes>, <Ei>
Jah
Jah
Jah
Ei
-
<Üldseaded>
<Prindi mõlemale küljele>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Sahtli valik>
Üleminek A: <Sees>, <Väljas>
Üleminek B: <Sees>, <Väljas>
Üleminek C: <Sees>, <Väljas>
Üleminek D: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksi VV formaadi vähendamine>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Vähendus vastuvõtul>: <Automaatne>, <Fikseeritud>
<Vähendusmast.>: 75 kuni 90% kuni 97%
<Vähenduse suund>: <Püst-ja rõhtsuunas>, <Ainult püstsuunas>
<VV lehe jaluse printimine>
<Printimine>, <Ära prindi>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Katkesta ja prindi VV tööd>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Edasisaatmise seadete kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Edasisaatmise vigadege failide käsitlemine>
<Prindi alati>, <Salvesta/prindi>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Edasisaatmise seaded>
<Vastuv. meetod:>, <Kinnitada/annulleer.>, <Kustuta>, <Salvesta>, <Muud toimingud>(<Saada edasi tingimusteta>, <Detailid/muutmine>, <Prindi loend>, <E-posti prioriteet>), <Otsi>
Jah
Ei
Jah
Ei*3
Forwarding Settings
<Määra faksi/I-faksi postkast>
<Salajaste fakside postkasti määr./salvestus>
<Postkasti nr.>: 00 kuni 49
Jah
Jah
Ei
C
Box Settings
<Postk. nime salvestus>
Jah
Jah
Ei
C
Box Settings
<PIN-kood>
Jah
Jah
Ei
C
Box Settings
<URL sa. seaded>
Jah
Jah
Ei
C
Box Settings
<Lähtesta>
Jah
Jah
Ei
Ei
-
<Mällu vastuvõtu postkasti PIN-kood>
<Sea>: <PIN-kood>, <Kinnita>
Jah
Ei
Ei
C
Box Settings
<Faksi mäluluku kasutus>*1
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<I-faksi mäluluku kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Mäluluku alguse aeg>
<Iga päev> (1 kuni 5), <Päevade valik> (<Püh> kuni <Lau>, 1 kuni 5), <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Mäluluku lõpu aeg>
<Iga päev> (1 kuni 5), <Päevade valik> (<Püh> kuni <Lau>, 1 kuni 5), <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Jaotatud info VV ajalõpp>
0 kuni 24 kuni 99 h
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Edasta ajutiselt salv. failid mällu vastuvõtu postkasti>
<Jah>, <Ei>
Jah
Jah
Ei
Ei
-
<Saada alati märguanne VV vigade korral>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksi seaded>*1
<Veaparandusrežiim vastuvõtul>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksi vastuvõtuaruanne>
<Ainult vea korral>, <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Salajaste fakside postkasti VV raport>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Algkiirus vastuvõtul>
<33600 bit/s>, <14400 bit/s>, <9600 bit/s>, <7200 bit/s>, <4800 bit/s>, <2400 bit/s>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Vastuvõtu parool>
<Sea>: <Parool>, <Kinnita>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tähistab üksusi, mis ilmuvad ainult siis, kui sobivad valikulised tooted on kasutamiseks saadaval.
*2
<Salvesta>, <Kustuta>, <Detailid/muutmine>, <Prindi loend>, <Saada edasi tingimusteta>, <Otsi>: Ei
*3
<Salvesta>, <Saada edasi tingimusteta>, <Detailid/muutmine>: C
*4
Tähistab üksusi, mida ei saadeta, kui on seatud PIN.
6W1W-0EE