Seadete/salvestuse tabel

Kuval „Seaded/salvestus“ saab valida või salvestada järgmisi määranguid.
Olenevalt seadmele paigaldatud lisaseadmete konfiguratsioonist ei pruugi mõni seade kuvatud olla.
Olenevalt seadetest ei pruugi mõni muudatus kohe kajastuda. Sellisel juhul tuleb teha mõni järgmistest toimingutest.
Muudatuste kinnitamiseks vajutage ekraanil nuppu <Jah>.
Vajutage nuppu   <Rak. sea. muudat.>.
Taaskäivitage printer.
Administraatorid ja tavakasutajad saavad määrata erinevaid seadeid, mis erinevad olenevalt administraatori kehtestatud piirangutest.

Seadete kirjeldus

Siin kirjeldatakse iga lehel Seaded/salvestus saadaoleva seade funktsioone. Seadistamiseks saadaolevad seaded olenevad kasutaja õigustest ja seadmest. Seaded ja väärtused on toodud jaotises Seade kirjeldus. Tehases määratud vaikeseaded on paksus punases kirjas.

„Seadme administraator“ ja „Võrguadministraator“

Seadete/salvestuse tabelis on iga üksuse jaoks määratud väärtused „Seadme administraator“ ja „Võrguadministraator“. Kui seadme jaoks on määratud administraatori roll, saavad taseme Administrator õigustega kasutajad muuta kõiki seadeid, kuid tavakasutajatele kehtivad piirangud ja nad saavad muuta vaid teatud seadeid. Kasutajad, kellel on taseme DeviceAdmin või NetworkAdmin õigused, saavad teatud seadeid muuta isegi juhul, kui need on piiratud. Nende seadete puhul tähistab märge „Jah“ või „Ei“ seda, kas seadet saab muuta taseme DeviceAdmin ja NetworkAdmin õigustega kasutaja.

„Saab määrata Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu“

Seadete/salvestuse tabelis on iga üksuse jaoks määratud väärtus „Saab määrata Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu“. Märge „Jah“ või „Ei“ tähistab seda, kas seadet saab kaug-kasutajaliideses määrata või mitte.

Impordi kõik funktsioonid

Seadete/salvestuse tabelis on tähistatud väärtus „Impordi kõik funktsioonid“. Olenevalt sellest, kas seadet saab pakikaupa importida, on tabelis märge „A“, „B“, „C“ või „Ei“. „A“, „B“ ja „C“ tähistavad järgmisi kasutusstsenaariume.

Stsenaarium A

Kõigi seadete importimine seadmesse
Varundamiseks saate seadmes taastada seadete teabe.
 
 
Eksportimine
 
 
 
Import
 
 
 
Seadete teave

Stsenaarium B

Kõigi seadete importimine seadmesse, mille mudel on sama
Kehtib selliste seadmete kohta, mis kuuluvad selle seadmega samasse tootesarja.
 
Eksportimine
 
 
 
Seadete teave
 
Import
 
 

Stsenaarium C

Kõigi seadete importimine seadmesse, mille mudel erineb
Kehtib selliste mudelite kohta, mille puhul on võimalik pakikaupa importimine.
 
Eksportimine
 
 
 
Seadete teave
 
Import
 
 

Üksuse nimi Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu eksportimisel

Sellest jaotisest saate teada, millistele kaug-kasutajaliidese pakikaupa eksportimise funktsiooni seadetele vastavad seadete/salvestuse üksused. „-“ tähistab üksusi, mida ei impordita/ekspordita. Kõigi sätete import/eksport
Altpoolt leiate üksused, mida saab valida kaug-kasutajaliidese pakikaupa eksportimise funktsiooni jaoks.
Pakikaupa eksportimise funktsiooniga valitavad üksused
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
AddOn Application Setting Information
* Teavet pakis [Personal Setting Information] sisalduvate seadete kohta vt Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada. Kaug-kasutajaliidesest väärtuse eksportimisel valige seadete/salvestuse tabeli jaotises „Üksuse nimi Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu eksportimisel“ toodud üksus (väärtuse määrate jaotises <Seadme seaded>). <Isiklikud seaded> ja <Seadme seaded>
6W1W-0CA