Saatmine

Teavet veerus "Impordi kõik funktsioonid" olevate üksuste ("A", "B", "C", and "No") kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.
Käsk
Seade kirjeldus
Seadme administraator
Võrguadministraator
Saab määrata Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu eksportimisel
<Väljasta raport>
<SA/VV kasutajainfo loend>
<Jah>, <Ei>
Jah
Jah
Jah
Ei
-
<Faksi kasutajaandmete loend>*1
<Jah>, <Ei>
Jah
Jah
Jah
Ei
-
<Üldseaded>
<Salvesta lemmikseaded>
Kinnitage sätted
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
Valige asukoht: <M1> kuni <M18>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Kuva kommentaare>:
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Nimi>, <Kommentaar>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Muuda lemmikseadeid>
Valige nupp: <M1> kuni <M18>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Kuva kommentaare>:
<Sees>, <Väljas>
<Kustuta>, <Kontrolli sisu>, <Nimeta ümber>
<Lemmikseadete kinnitusmenüü kuvamine>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaikemenüü>
<Tavaline>, <Kiirvalimisklahvid>, <Lemmikseaded>, <Aadressraamat>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Aadressraamatu kasutamise piiramine>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaikeseadete muutmine>
<Salvesta>, <Lähtesta>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Salvesta valikute otseteed>
<Otsetee 1>:
<2-poolne originaal>, kõik režiimid, <Sidumata>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Otsetee 2>:
<Erisuurused originaalid>, kõik režiimid, <Sidumata>
<Saatmisaruanne>
<Ainult vea korral>, <Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Ainult vea korral>:
<Luba printimine lisavarustuse abil>: <Sees>, <Väljas>
<Raport SA kujutisega>: <Sees>, <Väljas>
Kui valitud on seade <Sees>:
<Raport SA kujutisega>: <Sees>, <Väljas>
Kui valitud on seade <Väljas>:
<Luba printimine lisavarustuse abil>: <Sees>, <Väljas>
<Raport SA kujutisega>: <Sees>, <Väljas>
<Side haldusraport>
<Print./saat. pärast määratud arvu edastusi>: <Printimine>, <Saatmine>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Edastuste arv: 100 kuni 1000
<Printimine/saatmine määratud ajal>: <Printimine>, <Saatmine>, <Väljas>
Määrake printimise aeg: 00:00 kuni 23:59
<Prindi saatmis-/vastuvõtutööd eraldi>: Sees, Väljas
<Sihtkoht>
<Saatva seadme tunnus>
<Printimine>, <Ära prindi>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Printimise koht>: <Kujutiseala sees>, <Kujutisealast väljas>
<Sihtkoha nime kuvamine>: <Sees>, <Väljas>
<Tähista number kui>: <Faks>, <TEL>
<Kustutus saatmise ebaõnnestumisel>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Korduskatsete arv>
0 kuni 3 kuni 5 korda
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Andmetihenduse suhe>
<Kõrge suhe>, <Tavaline>, <Madal suhe>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Gammaväärtus YCbCr saatmistööde jaoks>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Jaotatud osades saatmine WebDAV SA puhul>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS-sertifikaadi kinnitus WebDAV SA jaoks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Sees>:
<CN>: Sees, Väljas
<Uute sihtkohtade piiramine>
<Faks>*1: <Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<E-post>: <Sees>, <Väljas>
<I-faks>: <Sees>, <Väljas>
<Fail>: <Sees>, <Väljas>
<Lisa saatmisel alati seadmeallkiri>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Sees>:
<Failivormingute piiramine>: <Sees>, <Väljas>
<Piira e-posti saatmist iseendale>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Piira failide saatmist isiklikku kausta>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Isikliku kausta määramise meetod>
<Kodukaust>, <Salvesta iga kasut. jaoks>, <Sisselogimise serveri kas.>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Kodukaust>:
<Sea>, <Kasutajate autent. info kasutus>
<Määra>: <Protokoll>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Hosti nimi>, <Kausta tee>
Kui valitud on seade <Sisselogimise serveri kas.>:
<Kasutajate autent. info kasutus>
<Piira uuestisaatmist logist>*1
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Arhiivi SA dokumendi>*1
<Arhiivi SA dokumendi kasutus>:<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Sees>:
<Varunduse asukoht>: Valige aadressid, aadressi üksikasjad, registreerige aadressid
<Kausta nimi>: <Saatja info>, <Kuupäev>, <Väljas (ära loo)>
<Failivorming>: <TIFF>, <PDF>
<Kuva märguanne töö aktsepteerimisel>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Stopp-vajutamisel tühistatav töö>
<Viimane vastvõetud töö>, <Saadetav töö>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<E-posti/I-faksi seaded>
<Seadme nime salvestus>
Seadme nime salvestus
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Sideseaded>
<E-posti aadress>: Sisestage e-posti aadress.
Jah
Jah
Jah
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP server>: Sisestage SMTP server
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<POP VV kasut.>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP VV kasutus>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-server>: Sisestage POP server
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<POP sisselogimise nimi>: Sisestage POP sisselogimisnimi
Jah
Jah
Jah
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-parool>: Sisestage POP parool
Jah
Jah
Jah
A
Settings/Registration Basic Information
<POP-intervall>: 0 kuni 99  minutit
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP saatmine>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP vastuvõtt>: <Alati TLS>, <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<POP autentimise. meetod>: <Tavaline>, <APOP>, <POP AUT.>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP autentimine (SMTP AUT.)>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<POP autentimine enne saatmist>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Kuva saatmisel autentimise kuva>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Pordinumbri määramine SMTP TX/POP RX jaoks>
<SMTP saatmine>: 1 kuni 25 kuni 65535
<POP VV>: 1 kuni 110 kuni 65535
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<S/MIME seaded>
<Krüpteerimise seaded>: <Krüpteeri alati>, <Krüpteeri ainult sertifikaadiga>, <Ära krüpteeri>
<Lisa digiallkirjad>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Määra detailid>:
<Krüpteerim. algoritm>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Allkirja algoritm>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Digiallkirja kin. vastuvõtul>: <Sees>, <Väljas>
<Digiallkirja prin. vastuvõtul>: <Sees>, <Väljas>
<TLS-sertifikaadi kinnitus SMTP SA jaoks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Sees>:
<CN>: Sees, Väljas
<TLS-sertifikaadi kinnitus POP VV jaoks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Sees>:
<CN>: Sees, Väljas
<Maksimaalne andmemaht saatmisel>
0 kuni 3 kuni 99 MB
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaiketeema>
Sisestage teema, Lisatud kujutis
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Autenditud kasutaja vastusaadressi määramine>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Määra autenditud kasutaja saatjaks>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Luba registreerimata kasutajatel saata meile>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Täisrežiimis saatmise ajalõpp>
1 kuni 24 kuni 99 h
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<MDN/DSN printimine vastuvõtul>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Saata serveri kaudu kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Luba MDN mitte läbi serveri>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Sihtkohtade domeenide piiramine>
<Piira saatmist domeenidele>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Sees>:
<Salvesta>, <Detailid/muutmine>, <Kustuta>
<E-posti aadresside automaattäitmine>
<Väljas>, <Aadressraamat (kohalik)>, <LDAP-server>
Jah
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Määr. domeeni aut. lisamine domeenita sihtkohtadele>
<Domeeni nimi>
<E-posti saatmisel>: <Sees>, <Väljas>
<I-faksi saatmisel>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksi seaded>*1
<Salvesta lemmikseaded>
Kinnitage sätted
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
Valige asukoht: <M1> kuni <M18>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Kuva kommentaare>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Nimi>, <Kommentaar>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Muuda lemmikseadeid>
Valige nupp: <M1> kuni <M18>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Kuva kommentaare>: <Sees>, <Väljas>
<Kustuta>, <Kontrolli sisu>, <Nimeta ümber>
<Lemmikseadete kinnitusmenüü kuvamine>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaikemenüü>
<Tavaline>, <Kiirvalimisklahvid>, <Lemmikseaded>, <Aadressraamat>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Aadressraamatu kasutamise piiramine>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaikeseadete muutmine>
<Salvesta>, <Lähtesta>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Salvesta valikute otseteed>
<Otsetee 1>:
<Optiline tihedus>, kõik režiimid, <Sidumata>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Otsetee 2>:
<Originaali tüüp>, kõik režiimid, <Sidumata>
<Otsetee 3>:
<2-poolne originaal>, kõik režiimid, <Sidumata>
<Otsetee 4>:
<Erisuurused originaalid>, kõik režiimid, <Sidumata>
<Saatja nime (TTI) salvestus>
<Salvesta/muuda>, <Kustuta>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Saatja nimena autenditud kasutajanime kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Veaparandusrežiim saatmisel>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Pausi pikkuse määramine>
1 kuni 4 kuni 15 s
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Automaatne kordusvalimine>*4
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Määra detailid>:
<Kordusvalimiste arv>: 1 kuni 2 kuni 10 korda
<Kordusv. interv.>: 2 kuni 99  minutit
<Kordusvalimine SA vea korral>: <Veaga ja 1. leht>, <Kõik lehed>, <Väljas>
<Kontrolli valimistooni enne saatmist>*4
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Faksi saatmisaruanne>
<Ainult vea korral>, <Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui on valitud <Ainult vea korral>:
<Raport SA kujutisega>: <Sees>, <Väljas>
Kui valitud on seade <Sees>:
<Raport SA kujutisega>: <Sees>, <Väljas>
<Faksi sideraport>
<Print./saat. pärast määratud arvu edastusi>: <Printimine>, <Saatmine>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Edastuste arv: 40 kuni 1000
<Printimine/saatmine määratud ajal>: <Printimine>, <Saatmine>, <Väljas>
Määrake printimise aeg: 00:00 kuni 23:59
<Prindi saatmis-/vastuvõtutööd eraldi>: Sees, Väljas
<Sihtkoht>
<Liini määramine>
<Liin 1> kuni <Liin X>*5
-
Jah
Ei
Ei
Ei
-
<Seadme telefoninumbri salvestus>
Sisestage kasutaja telefoninumber
Jah
Ei
Jah
A
Settings/Registration Basic Information
<Seadme nime salvestus>
Sisestage üksuse nimi.
Jah
Ei
Jah
A
Settings/Registration Basic Information
<Liini tüübi valik>
<Impulss>, <Toon>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Valitud liinimenüü liini nime muutmine>
Sisestage liini nimi.
Jah
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Liini valiku vaikeaadressiloend>
<Aadressiloend 1> to <Aadressiloend10>, <Kõik aadr.loend.>
Jah
Ei
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
<Algkiirus saatmisel>
<33600 bit/s>, <14400 bit/s>, <9600 bit/s>, <7200 bit/s>, <4800 bit/s>, <2400 bit/s>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<R-klahvi määrang>
<Üldkasutatav telefonivõrk>, <Kodukeskjaam>
Kui valitud on seade <Kodukeskjaam>:
<Prefiks> (maksimaalselt 20 numbrit), <Kinnitus>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Sisestatud faksinumbri kinnitus>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Luba faksidaiverist saatmine>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Saatmise kinnitamine kui kaasatud on faksi sihtkoht>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Sees>:
<Ainult jär. levituseks>, <Kõik>
<Järjestiklevituse piiramine faksi sihtkoha kaasamisel>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaugfaksi saatmise seaded>*1
<Kaug-faksiserveri aadress>
Sisestage IP-aadress või hosti nimi
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Saatmise ajalõpp>
1 kuni 24 kuni 99 tundi (ühetunniste sammudega)
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Saadetavate ridade arv>
Liinid 1 kuni 4
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Prioriteetse liini valik>
<Automaatne>, <Liin 1> kuni <Liin X>*6
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<IP-faksi kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<IP-faksi sidereziimi seaded>
<Intraneti kasutus>: <Sees>, <Väljas>
<VoIP lüüsi kasutus>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaugfaksi seaded>*1
<Kaugfaksi kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Sidekiiruse autom. reguleerimine VoIP kasutamisel>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Tähistab funktsioone, mis ilmuvad ainult siis, kui vastavad valikulised lisaseadmed on kasutusvalmis.
*2
<Kuva kommentaare>: Ei
*3
<Detailid/muutmine>: Ei, <Kustuta>: Ei
*4
Tähistab üksusi, mida ei saa ekraanil Sätted/Registreerimine kuvada või millel võib olenevalt piirkonnast olla erinev vaikesäte.* 5
*5
Kuvatavate liinide arv sõltub seadmega ühendatud lisavarustusest ja Saadetavate ridade arv.
*6
Kuvatakse vastavalt sättes <Saadetavate ridade arv> seatud ridade arvule.
6W1W-0EC