Failide salvestus/juurdepääs

Teavet üksuste kohta ("A", "B", "C", ja "No") veerus "Impordi kõik funktsioonid",vt Impordi kõik funktsioonid.
Käsk
Seade kirjeldus
Seadme administraator
Võrguadministraator
Saab määrata Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu eksportimisel
<Üldseaded>
<Skaneeri ja salvesta seaded>
<Salvesta/muuda lemmikseadeid>
<Salvesta>, <Nimeta ümber>, <Kustuta>, <Kontrolli sisu> (<M1> to <M9>)
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Vaikeseadete muutmine>
<Salvesta>, <Lähtesta>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Failidele juurdepääsu seaded>
<Salvesta/muuda lemmikseadeid>
<Salvesta>, <Nimeta ümber>, <Kustuta>, <Kontrolli sisu> (<M1> to <M9>)
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Vaikeseadete muutmine>
<Salvesta>, <Lähtesta>
Jah
Jah
Ei
C
Favorite Settings
<Piira postk. PIN 7-kohani/Piira juurdepääsu>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Võrgu seaded>
<Võrgukoha seaded>
<Salvesta> (<Nimi>, <Protokoll>, <Asukoht>), <Muuda> (<Nimi>, <Protokoll>, <Asukoht>), <Detailid>, <Kustuta>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Välise viite protokoll>
<SMB>: <Sees>, <Väljas>
<WebDAV>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<TLS-sertifikaadi kinnitus võrgupääsuks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Sees>:
<Lisa kinnitatavaid üksusi>: <CN>: <Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Isikliku kausta määramise meetod>
<Kodukaust>, <Salvesta iga kasut. jaoks>, <Sisselogimise serveri kas.>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Kodukaust>:
<Sea>, <Kasutajate autent. info kasutus>
<Sea>: <Protokoll>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Hosti nimi>, <Kausta tee>
Kui valitud on seade <Sisselogimise serveri kas.>:
<Kasutajate autent. info kasutus>
<Infokandja seaded>
<Skaneerimise/printimise funktsiooni kasutus>
<Skaneerimise funkt. kasutus>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Prindifunktsiooni kasutus>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Valiku tegemine infokandja ühendamisel>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Settings/Registration Basic Information
6W1W-0EF