Kasutajahaldus

Teavet veeru „Impordi kõik funktsioonid“ üksuste („A“, „B“, „C“ ja „Ei“) kohta vt Impordi kõik funktsioonid.
Käsk
Seade kirjeldus
Seadme administraator
Võrguadministraator
Saab määrata Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (kaugkasutajaliidese) kaudu eksportimisel
<Autentimise haldus>
<Parooli muutmine>*1
(Maksimaalselt 32 tähemärki)
Jah
Jah
Jah
C
Authentication User Management
<Autenditava kasutaja salvestamine/muutmine>
<Salvesta>, <Detailid/muutmine>, <Kustuta>
Ei
Ei
Jah
C
Authentication User Management
<Kasutajaautentimise kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Kui valitud on seade <Sees>:
<Pildiga sisselogimine>*2: <Sees>, <Väljas>
<Klaviatuuriga autentimine>: <Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Klaviatuuriga autentimine>
<Sisseloginud kasutajate vahemälude arv>
<0>, <1>, <Max (seadme max number)>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Parooli muutmise nupu kuvamine seadete menüüs>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Numbriklahvide kasutamine autentimiseks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Sisselogimise menüü kuvamise seaded>
<Kuva seadme toimingu käivit.>, <Kuva funkts. valimisel>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on seade <Kuva funkts. valimisel>:
<Nõua autentimist:>: <Funktsioonid>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Nõua autentimist menüüs Seaded/salvestus:>*3: <Kõik üksused>, <Ainult admin. üksused>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Piiratavad funktsioonid>
<Draiveritest printimine ilma AMS printeridraiveri pistikprogrammita>: <Piira>, <Ära piira>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaugskaneerimine>: <Piira>, <Ära piira>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Kaugseadmetest saad. autentimata kas. tööde piiram.>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Vaikeroll kasutaja salvestamisel>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Tõstutundlikkus kasutajanimede jaoks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Süsteemihalduri info seaded>
<Süsteemihalduri ID>: 7654321 (kuni seitsmekohaline)
<Süsteemihalduri PIN>: 7654321 (kuni seitsmekohaline)
<Süsteemihalduri nimi>
<E-posti aadress>
<Kontaktandmed>
<Kommentaar>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
<Osakonna ID-haldus>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
<PIN-koodi salvestus>
<Salvesta>, <Muuda>, <Kustuta>, <Funktsioonide piiramine>*4
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
Kui valitud on seade <Salvesta>/<Muuda>:
<Osakonna ID>, <PIN-kood>, <Limiidid Sisse/Välja ja lehelimiitide seadmine>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
Kui valitud on seade <Limiidid Sisse/Välja ja lehelimiitide seadmine>:
<Kokku prindilimiit>:
<Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
<Paljundamise limiit>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
<Prindilimiit>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
Kui valitud on seade <Määra skan. limiit>:
<Värviskaneerimise limiit>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
<MV skaneerimise limiit>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
<Lehti kokku>
<Kustuta>, <Suur2 Loend. haldus>, <Prindi loend>, <Kõigi n. kustut.>
Ei
Ei
Jah
Ei
-
<Lubada tundmatu ID prinditöid>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
<Lubada tundmatu ID kaugskaneerimise töid>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
*1
Tähistab funktsioone, mis ilmuvad ainult siis, kui olete sisselogitud kasutajana, kellel pole administraatoriõigusi ja kui kasutatakse tarkvara User Authentication.
*2
Tähistab funktsioone, mis ilmuvad ainult siis, kui vastavad valikulised lisaseadmed on kasutusvalmis.
*3
Tähistab funktsioone, mis kuvatakse ainult siis, kui ACCESS MANAGEMENT SYSTEM on lubatud.
*4
Tähistab funktsioone, mis kuvatakse ainult siis, kui sisselogimise teenusena kasutatakse osakonnaID autentimist.
6W1W-0EL