Kõigi sätete import/eksport

Saate kõik seadistusandmed masinast eksportida ja arvutisse salvestada ning seejärel uue masina sätete konfigureerimisel, näiteks uue seadme ostmisel, importida. Kui soovite konfigureerida samu sätteid kahel või enamal Canoni multifunktsionaalsel printeril*, võite lihtsalt ühest masinast kõik sätted eksportida ja importida need kõigisse teistesse masinatesse, mis välistab vajaduse konfigureerida iga masinat eraldi. Nende toimingute tegemiseks logige kaugkasutajaliidesesse sisse administraatori õigustega.
* Ainult nende mudelitre korral, mis toetavad kõigi sätete importimist/eksportimist

Kõigi sätete eksport

1
Käivitage Remote UI (kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake [Data Management] (andmehaldus)  [Export].
4
Valige märkeruut [Select All].
Saab eksportida ka üksikuid üksuseid. Lisateavet selle kohta, millised sätted/registreerimisüksused vastavad Remote UI partii ekspordifunktsiooni üksustele, leiate jaotisest Seadete/salvestuse tabel.
5
Sisestage väljale [Encryption Password] krüpteerimisparool ja klõpsake nuppu [Start Exporting]  [OK].
Eksporditud sätete importimisel on väljale [Encryption Password] vaja sisestada parool. Kasutage tähtnumbrimärke.
Kinnitamiseks sisestage väljale [Confirm] uuesti parool .
Teabe muutumine ekraanil võib võtta veidi aega. Arge klõpsake nuppu [Start Exporting] üle ühe korra.
6
Klõpsake [Check Status].
Kui kuvatakse sõnum [Cannot be used when exporting.], ärge kasutage toimingute sooritamiseks Remote UI (kaugkasutajaliidest).
7
Klõpsake [Start Downloading].
8
Andmete salvestuskoha määramiseks järgige juhiseid ekraanil.
Kõigi sätete eksportimine ilma arvutita
Kõik seadistusandmed saate eksportida mälukandjatele, näiteks USB-mäluseadmesse. <Importimine/eksportimine>  <USB-mäluseadmele eksportimine>

Kõigi sätete importimine

Võite importida kõik seadistusandmed, mis olid eksporditud arvutisse. Importimisel kirjutatakse üle kõik varem konfigureeritud seadistusandmed. Pange siiski tähele, et mõned masinamudelid ei saa kõiki seadistusüksusi importida. Seadete/salvestuse tabel
Vaadake süsteemihalduri teavet
Kui impordite osakonna ID haldussätted teise multifunktsionaalsesse printerisse, kus osakonna ID haldus on lubatud, kirjutatakse süsteemihalduri teave üle, mis võib takistada sisselogimist eelneva süsteemihalduri ID ja PIN-iga. Enne selle toimingu sooritamist kontrollige kindlasti süsteemihalduri teavet, mis on salvestatud eksportivasse masinasse.
Turvapoliitika sätete rakendamine
Turvapoliitika sätteid saab importida ainult siis, kui eksportiva masina turvapoliitika sätete parool vastab importiva masina paroolile või kui importiva masina jaoks pole parooli seatud. Kui importiva masina jaoks pole parooli seatud, seatakse eksportiva masina jaoks konfigureeritud parool automaatselt importivale masinale.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliidese) käivitamine
2
Klõpsake avalehel [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake [Data Management] [Import].
4
Klõpsake [Browse...], ja määrake imporditav fail.
5
Sisestage väljale [Decryption Password], parool ja klõpsake [Start Importing]   [OK].
Sisestage väljale [Decryption Password], sama parool, mis oli sisestatud seadistusandmete eksportimisel.
Valige [Create Import/Export Result Report] märkeruut, kui soovite importimistulemused väljastada CSV-failina.
Valitud faili andmed imporditakse masinasse.
6
Klõpsake [OK]  [Check Status].
Võimalik, et sõltuvalt imporditud andmetest tuleb masin taaskäivitada. Klõpsake [Perform Restart].
Kui eelmises etapis oli valitud märkeruut [Create Import/Export Result Report], klõpsake [Settings/Registration]  [Data Management]  [Import/Export Results]  [Create Report], et imporditud tulemused eksportida.
Kõigi seadistusandmete importimine ilma arvutita
Kõik seadistusandmed saate importida mälukandjatelt, näiteks USB-mäluseadmest. <Importimine/eksportimine>  <Importimine USB-mäluseadmest>
Salvestatakse ainult üks aruandefail. Järgmisel korral, kui käivitatakse pakettimport, olemasolev aruandefail kustutatakse.
Aruanded luuakse järgmises keeles.
Kui masina kuvakeeleks on kohe pärast importimist seatud jaapani keel: Jaapani keel
Kui kohe pärast importimist on masina kuvakeeleks seatud muu kui jaapani keel: Eesti
6W1W-0AR