Failide ja kaustadega töötamine muudes seadmetes

Masina abil saate teha kaugtoiminguid (nt kontrollida ja kustutada faile) mõne muu Canoni mitmeotstarbelise Täiustatud postkast või Windowsi serveris.
1
Vajutage nuppu <Juurdepääs failidele>. <Avakuva> kuva
2
Vajutage nuppu <Võrk>.
3
Valige seade, millele soovite juurde pääseda.
<Üles>
Vajutage, et liikuda praeguselt tasemelt ülemisele tasemele.

<Kontrolli salvestusinfot>

Seadme valimine ja <Detailid> vajutamine võimaldab kontrollida seadme teavet (protokolli/teed).
Sihtkohana saate kasutada ka isiklikku kausta. Lisateavet isiklike kaustade sätete kohta leiate teemast Isiklike kaustade konfigureerimine.
4
Failide ja kaustadega töötamine
Praegu kuvatav asukoht
Kuvab asukoha (tee), kuhu salvestatakse  failid ja kaustad.
Failid ja kaustad on salvestatud
Kuvab, kas failid või kaustad on valitud, ikoonid, mis tähistavad failitüüpi või kausta, nimesid, failimahtu ja salvestatud kuupäevi/kellaaegu.
Vajutage <Nimi> või <Päev/aeg> et sortida failide ja kaustade loend nime või kuupäeva/kellaaja järgi tõusvas () või langevas () järjestuses.
Kui logite sisse isikliku autentimishaldusega, säilitatakse viimati kasutatud sortimistingimus. Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada
Kui failid on valitud, kuvatakse nummerdatud ikoonid failide valimise järjekorras. Kui prindite korraga mitut faili, prinditakse need selles järjestuses.
Ühisruumis valmistatakse ette kaust nimega „kaust”.
Valitud failide arv
Kuvab valitud failide arvu.
<Printimine>
Prindib failid. Failide printimine muudes seadmetes
<Kausta toimingud>
Kaustade loomiseks vajutage.
<Kuva kujutis>
Kuvab faili eelvaate pildi. Printida saate ka pärast eelvaate pildi kontrollimist.
<Valiku tühistus>
Tühistab kõigi failide valimise jaotises .
<Muuda faili>
Vajutage, et kuvada menüü faili lisamiseks või valitud faili üksikasjade kuvamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.
Kuvage lüliti nupp
Vajutage <Üles>, et liikuda praeguselt ülatasemele. Kuvatava kuva sisu uuendamiseks vajutage .
Failinime muutmiseks
Faili eelvaatepildi kuvamine
Faili üksikasjaliku teabe kontrollimine
Faili kustutamine
Dokumentide skannimine ja salvestamine
Kausta loomine
Kausta üksikasjaliku teabe kontrollimine
6W1W-07J