Salvestatud failide printimise kuva ja toimingute seadmine

Kui vajutate <Juurdepääs failidele> kuval <Avamenüü> ja seejärel vajutate <Võrk> või <Infokandja (mälu)> failide printimiseks, kuvatakse järgmine seadistuskuva.

Võrgu-/mäluseadme seadistuskuva

Prindiseadete kuva

Praegune sätteolek ja sättenupud

Kuvab sätte oleku (nt prinditav paberiformaat ja prinditavate lehekülgede arv). Kontrollige, kas seaded on õigesti printimiseks kinnitatud. Seadete muutmiseks vajutage näidikujaotise all olevat nuppu. Printimiste arvu muutmiseks sisestage number numbriklahvide abil.
Paberiformaadi/- tüübi ja paberiallika valimiseks vajutage nuppu <Paberi valik>.

Valitud failide arv

Kuvab valitud failide arvu.
Mitme faili valimisel kuvatakse nupp <Muuda koop. arvu>. Printimiste arvu muutmiseks vajutage seda nuppu.

Vajutage seda ikooni, et registreerida praegused sätted jaotises <Lemmikseaded>  või tehase vaikesätete muutmiseks.

<Lemmikseaded>

Registreerige siin eelnevalt sageli kasutatavad skannimisseaded, et neid vajadusel hõlpsalt tagasi võtta.

<Print.vahemik>

Määrake see säte, kui valite kahe või enama lehega faili. Faili kõigi lehekülgede printimiseks vajutage <Kõik lehed> või prinditavate lehekülgede määramiseks vajutage <Valitud lehed> ja sisestage prinditavate lehekülgede vahemik.

<Taasta vaikeseaded>

Muudab prindisätted seadeväärtusteks, mis on registreeritud jaotises <Vaikeseadete muutmine>. <Failidele juurdepääsu seaded> <Vaikeseadete muutmine>

<Alusta printimist>

Alustab printimist.

<Valikud>

Võimaldab määrata funktsioonide sätted, mida ei kuvata asukohas /. Lisateavet iga sätteüksuste kohta leiate teemast Valikud.

<2-poolne printimine>

Valige kahepoolse printimise tüüp.
Kui valite PDF-faili, kui <Paberi valik> on seatud <Aut.>, ning esi- ja tagalehe formaadid on erinevad, prinditakse leheküljed ühekülgsete printidena vastava suurusega paberile. Kui soovite, et sellised lehed prinditaks kahepoolsete dokumentidena, valige eelnevalt sobivad paberiformaadid.

<Viimistlemine>

Valige viimistlusmeetod.
Saadaval PDF-/XPS-failide printimisel.

<Tühista>

Tühistab prindisätted ja naaseb failivalikukuvale.

Valikud

<Lahutus>

Saate valida eraldusvõime.

<Pooltoonid>

Võimaldab valida pooltoonide printimise režiimi, et see vastaks prinditavale failile.
<Lahutus>: võimaldab peenprintimist, tagades tekstiandmete selgemad kontuurid jmt. See režiim sobib mahukate tekstiandmete või peeneid jooni sisaldavate andmete printimiseks.
<Gradatsioonid>: võimaldab printida nii ühtlased üleminekud kui selged kontuurid. Saate seda seadet reguleerida, et printida gradatsiooni kasutades lihtsasti kujundeid ja graafikuid.
<Kõrge lahutus>: sobib CAD-andmete kontuuride ning teksti ja peeneid jooni hõlmavate andmete jmt teravaks printimiseks.

<Sobita paberi formaadiga>

Reguleerib PDF-/XPS-faili suurust nii, et see vastaks printimisel paberi formaadile.

<Suurenda prindiala>

Kitsendab lehe kummalgi küljel asuvaid tühje ääriseid ja suurendab prinditavat ala.

<Prindi kommentaarid>

Lisab PDF-failide printimisel kommentaare.

<Dokumendi avamise parool>

Prindib parooliga kaitstud PDF-faile kui sisestate nende avamiseks vajaliku parooli.

<Jäta tühjad lehed vahele>

Võimaldab määrata, et seade tuvastaks dokumentides sisalduvaid tühje lehekülgi, mitte ei prindiks neid.

<Suurenda/vähenda>

Võimaldab reguleerida JPEG- ja TIFF-failide pildisuurust nii, et see vastaks printimisel paberi formaadile.

<Kujutise suund>

Võimaldab määrata, et seade tuvastaks automaatselt JPEG-faili või TIFF-faili kujutise kuvasuhte ning prindiks selle vastavalt vajadusele vertikaalselt või horisontaalselt. Võite ka käsitsi määrata, kas printida vertikaalselt või horisontaalselt.

<Printimise koht>

Võimaldab määrata JPEG- ja TIFF-failide printimisasendi printimise ajal lehekülje keskele või vasakusse ülanurka.
Lisateavet failivormingute kohta leiate teemast Süsteemisuvandid.
Kui lehe limiit on seatud osakonna ID haldusega, kuvatakse allesjäänud lehekülgede arv. Lisateavet osakonna ID halduse ja leheküljepiirangute seadmise kohta leiate teemast Osakonna ID halduse sätete konfigureerimine.
Erinevate failitüüpide (nt PDF ja JPEG) samaaegse valimise korral saab määrata/muuta vaid järgmisi funktsioone.
Paberi valik
2-poolne printimine
Muuda koop. arvu
6W1W-07X