Juurdepääs failidele

Mõned siin kirjeldatud režiimid viitavad funktsiooni <Paljundamine> režiimile.

Salvestamise valiku ekraan

Võrk

Infokandja (mälu)

Faili valiku ekraan

Võrk

Infokandja (mälu)

Printimise sätete ekraan

Võrk

Infokandja (mälu)

Valikud

Võrk

Infokandja (mälu)

6W1W-0K5