Kuvatakse teade või number, mille alguses on sümbol „#” (tõrkekood)

Kui seadme või kaugkasutajaliidese töölogi üksikasjade kuval või sidehaldusaruandes kuvatakse teade või number, mille ees on "#" (tõrkekood), tegutsege allolevate juhiste järgi.
6W1W-0J3