Kuvatakse teade, kus palutakse võtta ühendust kohaliku volitatud Canoni hooldusettevõttega

Kui seade rikke tõttu enam korralikult ei tööta, ilmub puuteekraanile vastav teade. Vaadake juhendist tegevusjuhiseid vastavalt kuvatud teatele.

Kui kuvatakse teade, kus palutakse võtta ühendust kohaliku volitatud Canoni hooldusettevõttega

1
Taaskäivitage printer.
Vajutage printeri VÄLJA lülitamiseks toitelülitit (Masina väljalülitamine), oodake vähemalt 10 sekundit pärast peatoite märgutule kustumist, enne kui lülitate toitelüliti uuesti SISSE (Masina sisselülitamine).
Pange tähele, et kui lülitate seadme välja, siis töötlemise ootel olevad andmed kustutatakse.
2
Kui teadet kuvatakse ikka, märkige üles järgmine teave.
Seadme nimi
Edasimüüja, kelle käest printeri ostsite
Probleem (tehtud toiming ja tulemus ning ilmnenud tunnus jne)
Puuteekraanil kuvatakse kood
Ekraanil võidakse kuvada mitu koodi.
3
Lülitage printeri toide VÄLJA, ühendage toitepistik lahti ja võtke ühendust kohaliku volitatud Canoni hooldusettevõttega.
Ärge asetage toitejuhet pistikupessa ega eemaldage seda sealt märgade kätega, sest see võib põhjustada elektrilöögi.
Toitejuhtme pistiku eemaldamisel pistikupesast võtke alati kinni juhtme pistikust. Juhtmest tõmbamine võib juhtmesisesed traadid paljastada või katkestada või muul moel juhet kahjustada. Kui juhe on kahjustatud, võib see põhjustada lühise ning lõppeda tulekahju või elektrilöögiga.

Kui kuvatakse nupp <Funkts. piiramise režiim>

Kui piirate seadme funktsioone, võite kasutamist jätkata ka enne probleemi lahendamist.
1
Vajutage nuppu <Funkts. piiramise režiim>.
2
Seadme taaskäivitamiseks valige <Jah>.
Seade taaskäivitub funktsioonide piiramise režiimis.
Kui probleem on lahendatud, kaob ekraanilt teade, milles teil palutakse Canoni kohaliku volitatud edasimüüja poole pöörduda.
Piiratud printimisfunktsiooni korral saate kasutada järgmisi funktsioone.
Faks, Skaneerimine, Kaugskanner, Tutvustus, Kiirmenüü, Oleku monitor, Kaug-kasutajaliides
Piiratud skannimisfunktsiooni korral saate kasutada järgmisi funktsioone.
Juurdepääs failidele, Faksi/I-faksi postkast, Printimine, Tutvustus, Kiirmenüü, Oleku monitor, Kaug-kasutajaliides
Sõltuvalt tõrkest võidakse süsteemiinfo säilitamiseks vajalikud toimingud teostada pärast tõrke ilmnemist. Ärge lülitage seadet VÄLJA enne, kui toiming on lõpule jõudnud.

Kui ekraanil kuvatakse teade <See funktsioon pole hetkel saadaval. Saate kasutada teisi [Avakuva] funktsioone.>

Teade kuvatakse, kui valite piiratud funktsioonide režiimis töötades keelatud funktsiooni või kui printimis- või skannimisfunktsiooni kasutamine on keelatud. Valige kuvalt <Avakuva> mõni teine funktsioon. Funktsioone, mida kasutada saate, näete jaotises (Kui kuvatakse nupp <Funkts. piiramise režiim>).
6W1W-0J4