Λειτουργία φαξ

Για τη χρήση της λειτουργίας Φαξ απαιτείται το προαιρετικό Super G3 FAX Board.
Χρησιμοποιούμενη Τηλεφωνική Γραμμή*1
Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο Μεταγωγής (PSTN)
Φωτεινότητα γραμμής σάρωσης
Κανονική
G3: 8 κουκκίδες/mm x 3,85 γραμμές/mm
Υψηλή
G3: 8 κουκκίδες/mm x 7,7 γραμμές/mm
Υπερ-Υψηλή
G3: 8 κουκκίδες/mm x 15,4 γραμμές/mm
Εξαιρετικά Υψηλή
G3: 16 κουκκίδες/mm x 15,4 γραμμές/mm
Ταχύτητα Μετάδοσης
Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps
Μέθοδος συμπίεσης
MH, MR, MMR, JBIG
Τύπος Μετάδοσης
Super G3, G3
Μεγέθη Πρωτοτύπων για Αποστολή
A3, B4, A4, A4R, B5*2, B5R*3, A5*3, A5R*3, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR και STMTR
Μεγέθη Χαρτιού
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", LGL, LTR, LTRR, STMTR, 8K και 16K
Αριθμός εργασιών λήψης στη μνήμη
Έως 320 εργασίες
Χρόνοι Μετάδοσης
JBIG: Περίπου 2,6 δευτ. (κατά την αποστολή A4 της Canon, Normal 8 κουκκίδες/mm x 3,85 γραμμές/mm ECM (JBIG))
*1 Όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία τηλεφωνίας IP, η επικοινωνία φαξ μπορεί να μην εκτελείται κανονικά μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής IP. Συνιστάται η χρήση επικοινωνίας φαξ μέσω μιας τυπικής τηλεφωνικής γραμμής (Δημόσιο Επιλεγόμενο Τηλεφωνικό Δίκτυο, PSTN).
*2 Αποστέλλεται ως Β4.
*3 Αποστέλλεται ως A4.

Μέγ. αριθμός προορισμών για τη διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μπορείτε να καθορίσετε και να στείλετε σε έως 256 προορισμούς την ίδια φορά. (Εάν καθορίσετε μια ομάδα, η οποία περιλαμβάνει πολλαπλούς προορισμούς, κάθε προορισμός προσμετράται ως ξεχωριστός προορισμός.)
6W1U-0KC