Προδιαγραφές συστήματος

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις προδιαγραφές συστήματος αυτού του προϊόντος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση για τη βελτίωση του προϊόντος ή μελλοντική έκδοση.

Προδιαγραφές Λειτουργίας

Περιβάλλον Χρήσης της Συσκευής

6W1U-0KA