Παράρτημα

Σε αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής, περιγραφές των επιλογών, οδηγίες χρήσης για το εγχειρίδιο Οδηγός Χρήστη, δηλώσεις αποποίησης ευθυνών, πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τους πελάτες. Διαβάστε αυτό το κεφάλαιο, όπως απαιτείται.

Προδιαγραφές Συσκευής

Μπορείτε να ελέγξετε τις προδιαγραφές της συσκευής, του τροφοδότη, του περιβάλλοντος δικτύου, αντιγραφής, σάρωσης κ.λπ.

Αλλαγή της Υπηρεσίας Σύνδεσης

Δείτε αυτήν την ενότητα για να αλλάξετε την υπηρεσία σύνδεσης για την πιστοποίηση χρήστη.

Χρήση Προαιρετικών Εξαρτημάτων

Δείτε αυτήν την ενότητα για να ελέγξετε τον προαιρετικό εξοπλισμό και τις προαιρετικές επιλογές συστήματος, ώστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο αποτελεσματικά.

Παραπομπή στο Εγχειρίδιο της Συσκευής

Δείτε την/τις ακόλουθη/-ες ενότητα/-ες για να διαβάσετε οδηγίες χρήσης για διάφορα εγχειρίδια και για τον Οδηγό Χρήστη (το παρόν εγχειρίδιο), οι οποίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις λειτουργίες και λειτουργικές διαδικασίες της συσκευής.

Άλλα

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται βασικές διαδικασίες OS και περιλαμβάνονται δηλώσεις αποποίησης ευθύνης, στοιχεία πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες πληροφορίες.
6W1U-0JE