Περιβάλλον συστήματος

Σάρωση WSD
Windows 8.1
Windows 10
Απαιτήσεις συστήματος για το στοιχείο Remote UI*1
Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS
Safari 11
Google Chrome
Συμβατό λογισμικό διακομιστή προώθησης αλληλογραφίας
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Sendmail 8.14.4
Συμβατό λογισμικό διακομιστή λήψης αλληλογραφίας
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Qpopper 4.0.19
Διακομιστές αρχείων διαθέσιμοι ως προορισμοί για μετάδοση αρχείων
FTP
Windows 8.1/Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019: Internet Information Services 10
CentOS 7
Windows (SMB)
Windows 8,1
Windows 10
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Mac OS X 10.13 και νεότερες εκδόσεις
CentOS 7
WebDAV
Windows 8.1/Windows Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019: Internet Information Services 10
Mac OS X 10.13 και νεότερες εκδόσεις
CentOS 7
Τύποι διακομιστών LDAP
Windows Server 2012 R2 με Active Directory
Windows Server 2016 με Active Directory
Windows Server 2019 με Active Directory
Απαιτήσεις συστήματος για το στοιχείο Οδηγός Χρήστη
Windows
Internet Explorer 9 ή νεότερη έκδοση
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome (μόνο online αναζήτηση)
Linux
Firefox
Mac OS
Safari
Firefox
Chrome (μόνο online αναζήτηση)
iOS
Safari (μόνο online αναζήτηση)
Android
Chrome (μόνο online αναζήτηση)
*1 Πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής, ορίστε στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο web ενεργοποίηση όλων των cookies και χρήση του JavaScript.
6W1U-0KJ