Συμβατότητα γραφείου

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.
 
Χρήση Κατάστασης Αναστολής Λειτουργίας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Αναμονή
 
 
Η συσκευή εξοικονομεί ενέργεια μεταβαίνοντας σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας ή σε κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας, όταν δεν χρησιμοποιείται. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εξοικονομήσουν ενέργεια, εάν εκκινούν μόνο τις λειτουργίες που χρειάζονται όταν η συσκευή επανέρχεται σε ετοιμότητα.
 
 
6W1U-0JX