Εσωτερικό

Όταν είναι εγκατεστημένο το Cassette Feeding Module-AK:

Κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του συρταριού χαρτιού 2

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένα χαρτιά από το συρτάρι χαρτιού 2. Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Κάλυμμα στην αριστερή πλευρά του συρταριού χαρτιού 1

Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα για να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένα χαρτιά από το συρτάρι χαρτιού 1. Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Μονάδα στερέωσης

Όταν συμβεί εμπλοκή χαρτιού γύρω από το υποσύστημα στερέωσης, απομακρύνετε τα μπλοκαρισμένα χαρτιά από εκεί. Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Μονάδα τυμπάνου

Αντικαταστήστε τη μονάδα τυμπάνου πριν τη λήξη της περιόδου χρήσης της. Αντικατάσταση της Μονάδας Τυμπάνου

Κασέτα γραφίτη

Αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη όταν ο γραφίτης τελειώσει. Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη
6W1U-01E