Στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη<Αρχική>

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη <Αρχική>.

Πλήκτρα λειτουργιών

Αυτά τα πλήκτρα σάς δίνουν τη δυνατότητα να ανοίγετε τις οθόνες βασικών λειτουργιών, όπως των λειτουργιών "Αντιγραφή" και "Σάρωση & Αποστολή".
Όταν οι ρυθμίσεις και οι προορισμοί που χρησιμοποιούνται συχνά καταχωρούνται ως <Προσωπική>/<Κοινή Χρήση>, προστίθενται ως πλήκτρα.
Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο ένα πλήκτρο, εμφανίζονται οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με αυτό.

Αυτό το πλήκτρο σάς δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε και να διαχειρίζεστε την οθόνη <Αρχική>. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το μενού πατώντας παρατεταμένα το φόντο.
Η προσαρμογή της οθόνης <Αρχική> σάς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το φόντο και το μέγεθος των πλήκτρων. Οι ρυθμίσεις διαχείρισης σάς δίνουν τη δυνατότητα να εμφανίσετε/αποκρύψετε τη λωρίδα χρόνου, κλπ. Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το <Menu> πατώντας παρατεταμένα το φόντο της οθόνης <Αρχική>.

<Σύνδεση>/<Αποσύνδεση>

Μπορείτε να συνδεθείτε/αποσυνδεθείτε πατώντας αυτό το πλήκτρο . Σύνδεση στη συσκευή

<Αρχική>

Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη <Αρχική> πατώντας αυτό το πλήκτρο.

<Λωρίδα Χρόνου>

Η λωρίδα χρόνου είναι μια βολική λειτουργία για την επανειλημμένη χρήση των ίδιων ρυθμίσεων και προορισμών για τις λειτουργίες "Αντιγραφή" και "Σάρωση & Αποστολή" κ.λπ. Το ιστορικό των ρυθμίσεων που χρησιμοποιήσατε προστίθεται αυτόματα στη λωρίδα χρόνου και μπορείτε να πατήστε το σχετικό πλήκτρο για την ανάκληση των ίδιων ρυθμίσεων.
Η λωρίδα χρόνου εμφανίζει τις ρυθμίσεις των ακόλουθων λειτουργιών.
Αντιγραφή
Φαξ
Σάρωση & Αποστολή
Σάρωση & Αποθήκευση (εκτός από την αποθήκευση σε μέσα μνήμης)
Το ιστορικό των τελευταίων 10 εργασιών διατηρείται στη λωρίδα χρόνου κατά χρονολογική σειρά. Το ιστορικό παλαιότερων εργασιών διαγράφεται από τη λωρίδα χρόνου. Όταν χρησιμοποιηθεί εκ νέου η προτελευταία εργασία, αλλάζει η σειρά των δύο πρώτων εργασιών, χωρίς όμως να αλλάζει το πλήθος εργασιών στη λωρίδα χρόνου. Ωστόσο, εάν οι ρυθμίσεις αλλάξουν μετά την ανάκλησή τους, θεωρούνται ως νέες ρυθμίσεις.
Για να διαγράψετε το ιστορικό που έχει προστεθεί αυτόματα ή να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αυτού του ιστορικού στην οθόνη <Αρχική> ως προσωπικό/κοινόχρηστο πλήκτρο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ιστορικού. Ωστόσο, το <Εμφάνιση Οθόνης Επιβεβαίωσης Κατά την Ανάκληση> και το <Έναρξη Διαδικασίας για Ανάκληση (Η διαδικασία εκκινεί όταν πατηθεί το πλήκτρο)> δεν μπορούν να ρυθμιστούν κατά την καταχώρηση προσωπικού/κοινοχρήστου πλήκτρου από τη λωρίδα χρόνου. Καταχώρηση Προσωπικών/Κοινόχρηστων πλήκτρων
Για πληροφορίες σχετικά με τα εμφανιζόμενα εικονίδια και στοιχεία στη λωρίδα χρόνου, δείτε την ενότητα Στοιχεία που εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου.
Όταν το <Απαγόρευση Επαναποστολής από Ημ/γιο> έχει ρυθμιστεί στο <On>, το ιστορικού του "Φαξ" και του "Σάρωση & Αποστολή" δεν διατηρείται στη λωρίδα χρόνου.
Μπορεί να εμφανιστεί μια λωρίδα χρόνου για κάθε συνδεδεμένο χρήστη. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί μια κοινόχρηστη λωρίδα χρόνου για τους μη πιστοποιημένους χρήστες, τους χρήστες επισκέπτες, κ.λπ. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για το <Επιτρέπεται Χρήση Λωρίδας Χρόνου από Μη Πιστοποιημένους Χρήστες> και το <Επιτρέπεται Χρήση Λωρίδας Χρόνου από Κάθε Συνδεδεμένο Χρήστη> ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>
Η λωρίδα χρόνου για τους χρήστες που δεν χρησιμοποιούν πιστοποίηση, όπως οι μη πιστοποιημένοι χρήστες και οι χρήστες επισκέπτες, διατηρείται όταν το <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχει ρυθμιστεί στο <On> και εκτελείται γρήγορη εκκίνηση. Όταν σβήνετε τη συσκευή με το <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> ρυθμισμένο στο <Off> ή σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η γρήγορη εκκίνηση, η λωρίδα χρόνου για τους χρήστες που δεν χρησιμοποιούν πιστοποίηση, όπως οι μη πιστοποιημένοι χρήστες και οι χρήστες επισκέπτες, διαγράφεται.
Υπάρχει δυνατότητα κοινής χρήσης της λωρίδας χρόνου των συνδεδεμένων χρηστών μεταξύ πολλαπλών συσκευών, μέσω συγχρονισμού των εξατομικευμένων δεδομένων. Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε
Οι παρακάτω κωδικοί πρόσβασης μπορούν να συμπεριληφθούν στη λωρίδα χρόνου για κάθε συνδεδεμένο χρήστη.
Κωδικοί πρόσβασης για σύνδεση σε διακομιστές αρχείων-προορισμούς για τη λειτουργία Σάρωση & Αποστολή
Κωδικοί κρυπτογράφησης για τη λειτουργία Σάρωση & Αποθήκευση (<Συνθηματικό για Άνοιγμα Εγγράφου> και <Συνθηματικό για Αλλαγή Δικαιωμάτων>)
Η συμπερίληψη ή μη του κωδικού πρόσβασης στη λωρίδα χρόνου του συνδεδεμένου χρήστη μπορεί να ρυθμιστεί στο <Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης>. Ωστόσο, ο κωδικός πρόσβασης στο <Συνθηματικό> για τη λειτουργία φαξ διατηρείται στη λωρίδα χρόνου, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση <Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης>.
Ο κωδικός πρόσβασης δεν διατηρείται στη λωρίδα χρόνου των μη πιστοποιημένων χρηστών ή των χρηστών επισκεπτών, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση <Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης>. Ωστόσο, εάν έχει ρυθμιστεί ο κωδικός πρόσβασης στο <Συνθηματικό> για τη λειτουργία φαξ, δεν εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου.
Εάν το <Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων> έχει ρυθμιστεί στο <On>, το ημερολόγιο εργασιών αποστολής ("Φαξ" και "Σάρωση & Αποστολή") δεν εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου για τους μη πιστοποιημένους χρήστες και τους χρήστες επισκέπτες.
Η εισαγωγή/εξαγωγή της λωρίδας χρόνου δεν είναι δυνατή. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης

<ΈλεγχοςΚατάστ>

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την κατάστασης εκτύπωσης, την κατάσταση αποστολής/λήψης φαξ, το ιστορικό χρήσης κ.λπ. Επίσης, σάς δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε την εναπομένουσα ποσότητα χαρτιού και γραφίτη, την κατάσταση σφάλματος κ.λπ. Χρήση της οθόνης αφής

Περιοχή εμφάνισης πλήκτρων

Οι παρακάτω τρεις τύποι πλήκτρων εμφανίζονται από αριστερά προς τα δεξιά. Τα πλήκτρα δεν εμφανίζονται, αν δεν παρουσιάστηκε το αντίστοιχο σύμπτωμα ή δεν έχει καθοριστεί η αντίστοιχη ρύθμιση.
Πλήκτρο αφαίρεσης συσκευής μνήμης USB
: Οθόνη επιβεβαίωσης αφαίρεσης μέσων μνήμης
Πλήκτρο ενεργοποίησης της διαδικασίας ανάκτησης/αντικατάστασης/τροφοδοσίας
: Οθόνη διαδικασίας ανάκτησης χαρτιού μετά από εμπλοκή
: Οθόνη διαδικασίας ανάκτησης συνδετήρα μετά από εμπλοκή ή οθόνη διαδικασίας αντικατάστασης της κασέτας συνδετήρων
: Οθόνη διαδικασίας αντικατάστασης της κασέτας γραφίτη
: Οθόνη διαδικασίας αντικατάστασης του δοχείου υπολειμμάτων γραφίτη
: Οθόνη διαδικασίας αφαίρεσης υπολειμμάτων συρραφής/διάτρησης/κοπής
: Οθόνη διαδικασίας αντικατάστασης ανταλλακτικού εξαρτήματος
πλήκτρο <Αλλαγή Γλώσσας/Πληκτρολογίου>
: Οθόνη αλλαγής γλώσσας/πληκτρολογίου

Περιοχή εμφάνισης κατάστασης

Η κατάσταση της συσκευής, οι διαδικασίες που εκτελούνται, τα σφάλματα κ.λπ. εμφανίζονται μέσω μηνυμάτων και εικονιδίων. Μέτρα για κάθε μήνυμα
6W1U-022