Προσαρμογή της εμφάνισης οθόνης και των ρυθμίσεων λειτουργίας

Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις λειτουργίας ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Για παράδειγμα, οι χρήστες που είναι ομιλητές της αγγλικής μπορούν πραγματοποιήσουν μια ρύθμιση ώστε να εμφανίζεται η αγγλική έκδοση της οθόνης αφής κατά τη σύνδεση και άλλοι χρήστες μπορούν να καταχωρήσουν το δικό τους SSID και το κλειδί δικτύου για να έχουν τη δυνατότητα εύκολης σύνδεσης της συσκευής με την κινητή συσκευή τους. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις ενεργοποιούνται μόνο όταν ο χρήστης που διαμόρφωσε τις ρυθμίσεις πραγματοποιεί είσοδο, δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις άλλων χρηστών.
Για να χρησιμοποιήσετε τις προσωπικές ρυθμίσεις, πρέπει να συνδεθείτε με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης. Διαχείριση χρηστών
Διαθέσιμες ρυθμίσεις
Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να διαμορφωθούν.
Η γλώσσα της οθόνης αφής
Οι λειτουργίες προσβασιμότητας για χρήστες που έχουν προβλήματα όρασης ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την εκτέλεση εργασιών στην οθόνη αφής
Προσωπικό σημείο πρόσβασης (προσωπικό SSID/κλειδί δικτύου)
Αυτόματη εκτύπωση εργασιών μετά τη σύνδεση
1
Πατήστε <Προσωπικές Ρυθμίσεις>. Οθόνη <Αρχική>
Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, συνδεθείτε. Σύνδεση στη συσκευή
2
Πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων που θέλετε να διαμορφώσετε.
Ορισμός της γλώσσας εμφάνισης
Διαμόρφωση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Ρύθμιση προσωπικού SSID και κλειδιού δικτύου
Εργασίες αυτόματης εκτύπωσης χρήστη κατά τη σύνδεση
Ορίστε την οθόνη που θα εμφανίζεται κατά την έναρξη της συσκευής
Εάν η συσκευή έχει διαμορφωθεί ώστε οι χρήστες να απαιτείται να συνδεθούν κατά την εκκίνηση, (Καθορισμός στιγμής εμφάνισης της οθόνης σύνδεσης), εμφανίζεται το στοιχείο <Προεπιλ. Οθόνη μετά από Εκκίνηση/Επαναφορά> στις ρυθμίσεις <Προσωπικές Ρυθμίσεις>. Η οθόνη που εμφανίζεται μετά την εκκίνηση της συσκευής μπορεί να οριστεί για κάθε χρήστη.
6W1U-0L8