Διαχείριση χρηστών

Μπορείτε να διασφαλίσετε υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και απόδοσης χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή πιστοποίησης χρηστών (υπηρεσία σύνδεσης) για να διαχειρίζεστε τους χρήστες της συσκευής (Υπηρεσία σύνδεσης). Συνιστάται ο διαχειριστής να διαχειρίζεται όλους τους χρήστες σύμφωνα με το περιβάλλον λειτουργίας σας και τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Λειτουργίες διαχείρισης χρηστών

Υπηρεσία σύνδεσης

Μια εφαρμογή πιστοποίησης χρηστών (υπηρεσία σύνδεσης) με το όνομα «Πιστοποίηση χρηστών» χρησιμοποιείται ως η κύρια μέθοδος διαχείρισης των χρηστών της συσκευής. Με την υπηρεσία σύνδεσης μέσω πιστοποίησης χρηστών, μπορεί να εκτελείται ατομική πιστοποίηση για τους χρήστες με βάση το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν καταχωριστεί για κάθε χρήστη. Οι πληροφορίες του χρήστη ελέγχονται είτε στη βάση δεδομένων μέσα στη συσκευή είτε σε εξωτερικό διακομιστή πιστοποίησης. Έχοντας τη δυνατότητα να ορίζετε ακριβώς ποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για κάθε χρήστη, μπορείτε να εξατομικεύετε τις εργασίες στη συσκευή και να βελτιώνετε την ασφάλεια, περιορίζοντας την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης της Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων για τη διαχείριση των ομάδων, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξατομίκευσης, ρυθμίστε την επιλογή <Ενεργοποίηση Χρήσης Προσωπικών Ρυθμίσεων> (<Ενεργοποίηση Χρήσης Προσωπικών Ρυθμίσεων>) σε <Off>.

Λειτουργίες διαχείρισης χρηστών

Η διαχείριση χρηστών μπορεί να προσφέρει τα πλεονεκτήματα που περιγράφονται παρακάτω. Για την προστασία σημαντικών δεδομένων και τη μείωση του κόστους, μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στη συσκευή και να ορίσετε το εύρος των ενεργειών που είναι διαθέσιμες στους χρήστες.
Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτους
Επειδή η χρήση της συσκευής είναι περιορισμένη μόνο για εγκεκριμένους χρήστες, αποτρέπεται η διαρροή πληροφοριών λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτους, ακόμη κι αν η συσκευή βρίσκεται σε πολυσύχναστο σημείο που είναι προσβάσιμο από τρίτους.
Καθορισμός των επιπέδων δικαιωμάτων
Με τη διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, μπορείτε να ορίσετε το εύρος των διαθέσιμων ενεργειών, καθορίζοντας τον ρόλο (επίπεδο δικαιωμάτων) για τον κάθε χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε τον ρόλο του διαχειριστή για να επιτρέψετε δικαιώματα πλήρους πρόσβασης, τον ρόλο του διαχειριστή δικτύου για να επιτρέψετε τη διαμόρφωση ρυθμίσεων που αφορούν το δίκτυο, ή τον ρόλο του διαχειριστή συσκευής για να επιτρέψετε τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων πληροφοριών της συσκευής και των ρυθμίσεων για κλειδιά και πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά τη χρήση συγκεκριμένων λειτουργιών. Επιλέγοντας και αναθέτοντας διάφορα επίπεδα δικαιωμάτων στους διαχειριστές, μπορείτε να λειτουργείτε πιο αποτελεσματικά ως ομάδα για τη διαχείριση ενός μεγάλου εύρους εργασιών διαχείρισης της συσκευής.
Καθορισμός περιορισμών χρηστών
Η διαχείριση ατομικής πιστοποίησης επιτρέπει σε κάποιον χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή να διαχειρίζεται το εύρος των ενεργειών που είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Η δυνατότητα καθορισμού περιορισμών λειτουργίας για κάθε χρήστη σας παρέχει πιο ακριβή έλεγχο στη διαχείριση των χρηστών.
Διαχείριση ομάδων χρηστών
Οι χρήστες μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες με βάση τον κωδικό τμήματος (Διαχείριση μέσω Κωδικών Τμημάτων), γεγονός που σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε τον συνολικό αριθμό των εκτυπωμένων ή σαρωμένων σελίδων για κάθε κωδικό τμήματος. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε συγκεκριμένα όρια για κάθε κωδικό τμήματος, όπως μέγιστο όριο εκτύπωσης 500 σελίδων ή μέγιστο όριο αντιγραφής 200 σελίδων. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση ως προς το κόστος και να προσφέρει τρόπους βελτίωσης των εργασιών σας.
Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων για κάθε χρήστη
Μπορούν να αποθηκευθούν διάφορες ρυθμίσεις για κάθε χρήστη και να εφαρμόζονται κατά τη σύνδεσή του. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν προσωπικά κουμπιά, καθώς και να ορίσουν συγκεκριμένο προσωπικό φάκελο στο δίκτυο. Η συσκευή έχει επίσης τη δυνατότητα να θυμάται τους κωδικούς πρόσβασης μετά την εισαγωγή τους, ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδεθούν ξανά χωρίς να πληκτρολογούν τον κωδικό πρόσβασης.
Συσχέτιση λογαριασμών χρηστών μέσω Keychain για ομαλές εργασίες
Όταν απαιτούνται πληροφορίες πιστοποίησης διαφορετικές από τις πληροφορίες πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται κατά τη σύνδεση χρήστη, οι πληροφορίες πιστοποίησης θα πρέπει να εισαχθούν μία φορά, αλλά δεν χρειάζεται να εισαχθούν ξανά μετά την επιτυχή πιστοποίηση. Αυτή η πληροφορία πιστοποίησης ονομάζεται keychain. Καθώς τα keychains συσχετίζονται με λογαριασμούς χρηστών, οι πληροφορίες πιστοποίησης δεν χρειάζεται να εισαχθούν ξανά, ακόμη κι αν η συσκευή απενεργοποιηθεί.
Συσχέτιση λογαριασμών χρηστών με κωδικούς τμημάτων για τον περιορισμό του αριθμού αντιγράφων και εκτυπώσεων
Οι λογαριασμοί χρηστών στην πιστοποίηση χρηστών μπορούν να συσχετιστούν με κωδικούς τμημάτων. Αν ορίσετε εκ των προτέρων περιορισμούς αντιγραφής και εκτύπωσης για κωδικούς τμημάτων, μπορείτε να εφαρμόσετε περιορισμούς στον αριθμό των αντιγράφων ή των εκτυπώσεων για κάθε τμήμα στο οποίο ανήκει κάποιος χρήστης. Για πληροφορίες σχετικά με τη συσχέτιση λογαριασμών χρηστών με κωδικούς τμημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή. Για πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό περιορισμών ανάλογα με το κάθε τμήμα, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Λειτουργίας Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων.
6W1U-08L