Δημιουργία φυλλαδίων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να δημιουργεί αντίγραφα και, στη συνέχεια, να τα διπλώνετε χειροκίνητα, ώστε να να δημιουργείτε φυλλάδια. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε περιθώρια βιβλιοδεσίας στα φυλλάδια.
 
 
 
 
6W1U-046