Δημιουργία φυλλαδίων (Αντιγραφή για φυλλάδιο)

 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάταξη σελίδας ώστε οι εκτυπώσεις να γίνονται φυλλάδιο όταν διπλώνονται στη μέση.
Συρτάρι
Υπάρχουν περιορισμοί για το χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν τη λειτουργία. Σημειώστε τα ακόλουθα.
Ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού, η αντιγραφή για φυλλάδιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
Το χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις σελίδες περιεχομένων και εξώφυλλου είναι περιορισμένο.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
Κατά την αντιγραφή ενός κατακόρυφα μεγάλου εγγράφου, τοποθετήστε το έγγραφο σε κατακόρυφο προσανατολισμό.
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <Φυλλάδιο>.
5
Πατήστε <Σάρωση για Φυλλάδιο>.
Κατά την εκτέλεση αντιγραφής για φυλλάδιο με πρωτότυπα 2-Όψεων, πατήστε <Πρωτότυπο 2-Όψεων> και επιλέξτε <Τύπος Βιβλίου> ή <Τύπος Ημερολογίου> όπως απαιτείται.
Κατά την αντιγραφή πρωτοτύπου που είναι ήδη σε μορφή φυλλαδίου, όπως ενός φυλλαδίου που δημιουργήθηκε με τη λειτουργία αντιγραφής για φυλλάδιο, πατήστε <Όχι Σάρωση για Φυλλάδιο>.
6
Καθορίστε το μέγεθος πρωτοτύπου και το μέγεθος εξόδου.
Πατήστε <Αλλαγή> στο <Μέγεθος Πρωτοτ> και επιλέξτε το μέγεθος του πρωτοτύπου. Εάν επιλέξετε <Αυτ.>, το μέγεθος του φυλλαδίου επιλέγεται αυτόματα ανάλογα με το μέγεθος του πρωτοτύπου.
Πατήστε <Αλλαγή> στο <Μέγ.Διάταξ.Φυλλαδ> και επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για το φυλλάδιο.
Για να ορίσετε ότι το φυλλάδιο θα έχει το ίδιο μέγεθος εκτύπωσης με το πρωτότυπο, επιλέξτε το μέγεθος εξόδου των αντικριστών σελίδων. Εάν ορίσετε το ίδιο μέγεθος στο <Μέγεθος Πρωτοτ> και στο<Μέγ.Διάταξ.Φυλλαδ>, το μέγεθος εκτύπωσης του φυλλαδίου μειώνεται αυτόματα.
7
Πατήστε <Επόμενο>.
8
<Προσθήκη Εξώφυλλου>  Καθορίστε τις ρυθμίσεις εξώφυλλου και πατήστε <OK>.
Καθορίστε εάν θα εκτυπωθεί το πρωτότυπο στο εμπρός και στο πίσω εξώφυλλο.
Πατήστε <Αλλαγή> στο <Μέγεθος Χαρτιού> και επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού για το εξώφυλλο και την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο μέγεθος χαρτιού για το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα.
Εάν χρησιμοποιείτε βαρύ χαρτί για το εξώφυλλο, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτυπώσετε, ακόμη και αν ρυθμίσετε το <Εκτύπωση> στο <On>, ανάλογα με το πάχος του χαρτιού.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Διαθέσιμοι τύποι χαρτιού.
9
<Τύπος Ανοίγματος>  Επιλέξτε τύπο ανοίγματος και πατήστε <OK>.
10
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
11
Πατήστε .
Ξεκινάει η αντιγραφή.
6W1U-047