Αντιγραφή ξεχωριστά σαρωμένων πρωτοτύπων μαζί (Δημιουργία εργασίας)

 
Ακόμα και αν έχετε πολλά πρωτότυπα που θέλετε να τοποθετήσετε ταυτόχρονα στον τροφοδότη, μπορείτε να σαρώσετε ξεχωριστά τα πρωτότυπα και να τα αντιγράψετε ως ομάδα εγγράφων. Τα πρωτότυπα που έχουν σαρωθεί και με τον τροφοδότη και την επιφάνεια σάρωσης μπορούν επίσης να αντιγραφούν ταυτόχρονα.
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Πατήστε <Επιλογές> στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Πατήστε <Δημιουργία Εργασίας>  <Κλείσιμο>.
5
Πατήστε για να σαρώσετε τα πρωτότυπα.
Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, θα εμφανιστεί μια οθόνη που θα σας προτρέπει να σαρώσετε το επόμενο πρωτότυπο.
6
Τοποθετήστε το επόμενο πρωτότυπο και πατήστε  για να το σαρώσετε.
Επαναλάβετε αυτό το βήμα, έως ότου ολοκληρώσετε τη σάρωση όλων των πρωτοτύπων.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σάρωσης, πατήστε <Αλλαγή Ρυθμ.>.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες στο <Αλλαγή Ρυθμ.>: Πρέπει να διαμορφώσετε εκ των προτέρων τις απαραίτητες ρυθμίσεις σάρωσης, καθώς δεν μπορείτε να τροποποιείτε τις υπόλοιπες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κατάστασης Δημιουργίας εργασίας.
<Κλίμακα Αντιγραφής>
<Πρωτότυπο 2-Όψεων>
<Πυκνότητα>
<Τύπος Πρωτοτύπου>
Εάν ορίσετε τη λειτουργία <N σε 1 > μαζί με την κατάσταση Δημιουργίας εργασίας, δεν μπορείτε να αλλάξετε το <Κλίμακα Αντιγραφής> και το <Πυκνότητα> στο <Αλλαγή Ρυθμίσεων>.
7
Πατήστε <Εναρξη Αντιγρ>.
Ξεκινάει η αντιγραφή.
6W1U-040