Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής

Πατώντας το <Αντιγραφή> (Οθόνη <Αρχική>) εμφανίζεται η οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής.

Τρέχουσα κατάσταση ρυθμίσεων και κουμπιά ρυθμίσεων

Εμφανίζει την κατάσταση των ρυθμίσεων, όπως την κλίμακα αντιγραφής, το μέγεθος χαρτιού και τον αριθμό αντιγράφων. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τις ρυθμίσεις ώστε να εκτελέσετε σωστά την αντιγραφή. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί κάτω από το τμήμα προβολής της ενότητας. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής
Εάν πατήσετε το <1:1>, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ίδιου μεγέθους με το πρωτότυπο.
Ανάλογα με τον αριθμό των αντιγράφων και των ρυθμίσεων, η ένδειξη <Δείγμα Αντιγραφής> εμφανίζεται ώστε να ελέγξετε το αποτέλεσμα αντιγραφής εκτυπώνοντας ένα δείγμα. Έλεγχος των αποτελεσμάτων αντιγραφής

<Έλεγχος Ρυθμίσεων>

Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις στη λίστα. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής

Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις στο <Αγαπημένες Ρυθμίσεις> του  ή για να αλλάξετε τα κουμπιά που εμφανίζονται στο . Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις στα Προσωπικά πλήκτρα ή στα Κοινόχρηστα πλήκτρα στην Αρχική οθόνη.
Αποθήκευση συνδυασμού των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών
Προσαρμογή της οθόνης βασικών λειτουργιών
Καταχώρηση Προσωπικών/Κοινόχρηστων πλήκτρων

Πλήκτρα ρύθμισης λειτουργίας

Εμφανίζει τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλήκτρα από το στοιχείο <Επιλογές>. Η κατάσταση των ρυθμίσεων εμφανίζεται στα πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το  για να επιλέξετε ποια πλήκτρα θα εμφανίζονται.
Εάν το πλήκτρο για τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζεται, πατήστε <Επιλογές> και επιλέξτε το πλήκτρο που επιθυμείτε. Βασικές διαδικασίες αντιγραφής

<Επιλογές>

Εμφανίζει όλα τα πλήκτρα ρύθμισης λειτουργίας. Για ευκολία, μπορείτε να εμφανίσετε τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πλήκτρα ρύθμισης λειτουργίας στο .

<Επείγ. Εργασία>

Μπορείτε να διακόψετε μια εργασία αντιγραφής σε αναμονή και να δημιουργήσετε άμεσα το αντίγραφό σας. Άμεση εκτύπωση με διακοπή άλλων εργασιών
Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Τα πλήκτρα που δεν μπορούν να επιλεγούν εμφανίζονται με ανοιχτό γκρι χρώμα.
Ο αριθμός των σελίδων που απομένουν εμφανίζεται αν έχει οριστεί όριο σελίδων με τη Διαχείριση αναγνωριστικού τμήματος. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της Διαχείρισης αναγνωριστικού τμήματος και των ορίων σελίδων, δείτε την ενότητα Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Λειτουργίας Διαχείρισης μέσω Κωδικών Τμημάτων.
6W1U-03F