Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Remote UI για να απενεργοποιήσετε ή να επανεκκινήσετε τη συσκευή.
Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή επανεκκινείται, ακυρώνονται τα έγγραφα που εκτυπώνονται ή αποστέλλονται εκείνη τη στιγμή.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Εκκινήστε το Remote UI  [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start]

Επανεκκίνηση της συσκευής

Εκκινήστε το Remote UI  [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK]
Αν δεν αναγνωρίζεται ο προαιρετικός εξοπλισμός μετά την επανεκκίνηση
Η συσκευή μπορεί να μην αναγνωρίζει τον προαιρετικό εξοπλισμό μετά την επανεκκίνησή της. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τον προαιρετικό εξοπλισμό και επανεκκινήστε τον.
6W1U-0A7