Ταυτόχρονη αποστολή/αποθήκευση πρωτοτύπων διαφορετικών μεγεθών (Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών)

 
Μπορείτε να τοποθετείτε στον τροφοδότη πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών και να τα σαρώνετε ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να τοποθετείτε τα πρωτότυπα ξεχωριστά.
Ο συνδυασμός των μεγεθών των πρωτοτύπων που μπορείτε να σαρώσετε είναι περιορισμένος. Η σάρωση με ακατάλληλο συνδυασμό πρωτοτύπων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα πρωτότυπα ή εμπλοκές χαρτιού.
Τροφοδότης
Μην τοποθετείτε μαζί πρωτότυπα που έχουν διαφορετικό βάρος ή τύπο χαρτιού. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα πρωτότυπα ή εμπλοκή χαρτιού.
1
Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στον τροφοδότη. Τοποθέτηση εγγράφων
2
Πατήστε <Σάρωση & Αποστολή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης. Οθόνη Βασικών λειτουργιών σάρωσης
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται. Βασικές λειτουργίες σάρωσης πρωτοτύπων
5
Πατήστε <Επιλογές>  <Πρωτ. Διαφ. Μεγεθών>.
6
Πατήστε <Κλείσιμο>.
7
Πατήστε .
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή/αποθήκευση.
6W1U-06S