Χρήσιμες λειτουργίες σάρωσης

Η συσκευή διαθέτει διάφορες χρήσιμες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης για την ολοκλήρωση της αποστολής/αποθήκευσης των σαρωμένων πρωτοτύπων.
 
 
 
 
6W1U-06X