Καθορισμός ρυθμίσεων Ethernet

Το Ethernet είναι ένα πρότυπο που καθορίζει τις μεθόδους επικοινωνίας εντός ενός τοπικού δικτύου. Κανονικά, το σύστημα επικοινωνίας (ημιαμφίδρομο/πλήρως αμφίδρομο) και ο τύπος Ethernet (100Base-TX/10Base-T) μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα. Μπορείτε να τα ορίσετε ξεχωριστά αλλάζοντας τη ρύθμιση στη χειροκίνητη λειτουργία. Καταχωρήστε τις ρυθμίσεις, όπως απαιτείται.
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Προγράμματος Οδήγησης Ethernet>.
3
Καθορίστε της ρυθμίσεις του Ethernet.
Πατήστε <On> στο <Αυτ. Αναγνώριση>. Το σύστημα επικοινωνίας και ο τύπος Ethernet εντοπίζονται και διαμορφώνονται αυτόματα.
Χειροκίνητη διαμόρφωση ρυθμίσεων Ethernet
1
Πατήστε <Off> στο <Αυτ. Αναγνώριση>.
2
Επιλέξτε το σύστημα επικοινωνίας.
 <ΗμιΑμφίδρομη>
Εκτελέστε τις λειτουργίες αποστολής/λήψης εναλλάξ. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν ο συνδεδεμένος δρομολογητής έχει ρυθμιστεί για ημιαμφίδρομη επικοινωνία.
 <Πλήρως Αμφίδρομη>
Εκτελέστε ταυτόχρονα τις λειτουργίες αποστολής/λήψης. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ως γενικό κανόνα.
3
Επιλέξτε τον τύπο Ethernet.
Επιλέξτε <10BASE-T>, <100BASE-TX>, or <1000BASE-T> in <Τύπος Ethernet>.
4
Πατήστε <OK>.
5
Πατήστε   <Ναι>.
6W1U-00W