Ορισμός χρόνου αναμονής για τη σύνδεση σε δίκτυο

Εάν σκοπεύετε να εφαρμόσετε πλεονασμό δικτύου συνδέοντας αρκετούς διανομείς μεταγωγής, είναι απαραίτητος ένας μηχανισμός αποφυγής βρόχων πακέτων. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι χρήσιμο να προσδιοριστούν οι ρόλοι των θυρών μεταγωγής, αλλά η επικοινωνία μπορεί να μην μεταδίδεται σωστά μετά από τυχόν αλλαγές όπως η προσθήκη νέας συσκευής στο δίκτυο. Για τη σύνδεση της συσκευής σε ένα τέτοιο δίκτυο, καθορίστε τον χρόνο αναμονής που είναι ο χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.
  <Προτιμήσεις> <Δίκτυο> <ΧρόνοςΑναμονής για Σύνδ.κατά την Εκκίνηση> Καθορίστε τον χρόνο αναμονής  <OK>    <Ναι>
6W1U-00X