Προβλήματα με το φαξ

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η προώθηση φαξ.

Αν δεν μπορείτε να στείλετε φαξ

Τηλεφωνήστε στο φαξ προορισμού από τη συσκευή για να ελέγξετε αν η τηλεφωνική γραμμή είναι συνδεδεμένη σε λάθος θέση.
Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τον τόνο κλήσης της τηλεφωνικής γραμμής
Το τηλεφωνικό καλώδιο (τηλεφωνική γραμμή για αποστολή φαξ) έχει αποσυνδεθεί ή εισαχθεί σε λάθος θέση. Ελέγξτε το τηλεφωνικό καλώδιο και εισαγάγετέ το στη σωστή θέση.
Τα Μέρη και οι Λειτουργίες τους
Αν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή φαξ προορισμού (δεν μπορείτε να ακούσετε τον τόνο φαξ)
Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με το άλλο μέρος ή τον πάροχο υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με το άλλο μέρος.

Αν δεν μπορείτε να προωθήσετε φαξ

Ελέγξτε τον προορισμό προώθησης που έχει αποθηκευτεί στο βιβλίο διευθύνσεων ή στο πλήκτρο μνήμης και, αν είναι λάθος, αλλάξτε τον.
Επεξεργασία καταχωρισμένων προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
Τροποποίηση αποθηκευμένων προορισμών στα πλήκτρα μνήμης

Εάν χρησιμοποιείτε γραμμή οπτικών ινών ή τηλεφωνική γραμμή IP

Ενδέχεται να συμβούν σφάλματα επικοινωνίας ανάλογα με την ποιότητα της γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Μπορείτε να μειώσετε τα σφάλματα επικοινωνίας μειώνοντας την ταχύτητα μετάδοσης στο <Αρχική Ταχύτητα ΑΠ>. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ταχύτητα μετάδοσης για κάθε προορισμό από τις προτιμήσεις για το βιβλίο διευθύνσεων ή τα πλήκτρα μνήμης.
<Αρχική Ταχύτητα ΑΠ>
Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το <Αυτ.Προσαρμ.Ταχύτητας Επικοιν.Κατά τη Χρήση VoIP> για να περιορίσετε την ταχύτητα επικοινωνίας και να μειώσετε τα σφάλματα.
<Αυτ.Προσαρμ.Ταχύτητας Επικοιν.Κατά τη Χρήση VoIP>

Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ.

Έχει αρκετή ελεύθερη μνήμη η συσκευή;

Διαγράψτε τα περιττά έγγραφα από τη μνήμη της συσκευής.
Αποθήκευση ληφθέντων εγγράφων στη συσκευή (Λήψη στη μνήμη)

Ελέγξτε τον αριθμό μετά το σύμβολο «#» και ανατρέξτε στο αντίστοιχο μέτρο επίλυσης.

Αν αποτύχει η λήψη ή η μετάδοση ενός φαξ, ο αριθμός (κωδικός σφάλματος) που ακολουθεί το σύμβολο «#» εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα αφής ή στην αναφορά διαχείρισης επικοινωνίας. Μπορείτε να ανατρέξετε στα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τον κωδικό σφάλματος.
Μέτρα επίλυσης για κάθε κωδικό σφάλματος
6W1U-0HX