Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων

 
Μπορείτε να καταχωρίσετε τον αριθμό φαξ ενός παραλήπτη ή μια διεύθυνση e-mail, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την αποστολή σαρωμένων εγγράφων, στο βιβλίο διευθύνσεων. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε έναν προορισμό I-φαξ, μια θέση φακέλου σε διακομιστή αρχείων (διεύθυνση IP και διαδρομή), καθώς και τη θέση αποθήκευσης (Προηγμένη Θυρίδα) ενός εκτυπωτή πολλαπλών λειτουργιών της Canon στο βιβλίο διευθύνσεων ως προορισμούς.
Για να καταχωρίσετε έναν προορισμό για προσωπική χρήση, πρέπει να συνδεθείτε με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης. Διαχείριση χρηστών
Η εγγραφή/επεξεργασία/διαγραφή προορισμών μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από τις ακόλουθες οθόνες:
<Βιβλίο Δ/νσεων> στην οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ  Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ
<Βιβλίο Δ/νσεων> στην οθόνη βασικών λειτουργιών σάρωσης  Βασικές λειτουργίες σάρωσης πρωτοτύπων 
1
Πατήστε <Ρυθμ. Προορ./Προώθησης>. Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Αποθήκευση Προορισμών>.
3
Πατήστε <Αποθ. Νέου Προορισμού>.
4
Επιλέξτε τον τύπο προορισμού που θέλετε να καταχωρίσετε.
Επιλέξτε <Φαξ>, <E-Mail>, <I-Φαξ>, ή <Αρχείο> ως τύπο προορισμού προς καταχώρηση.
5
Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τον προορισμό από την αναδιπλούμενη λίστα διευθύνσεων.
Εάν θέλετε να καταχωρίσετε τον προορισμό για προσωπική σας χρήση, επιλέξτε <ΠροσΛίστα Δνσεων>.
Εάν θέλετε να καταχωρίσετε προορισμό τον οποίο μπορεί να επεξεργαστεί μόνο ένας διαχειριστής, επιλέξτε<Λίστα Δ/νσεων Διαχειρ.>.
Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση του προορισμού με μια καταχωρημένη ομάδα χρηστών, επιλέξτε μια καταχωρημένη λίστα διευθύνσεων ομάδας χρηστών.
Οι λίστες διευθύνσεων <Λίστα Δ/νσεων1> έως <Λίστα Δνσεων10> μπορούν να θεωρηθούν ως 10 ξεχωριστά βιβλία διευθύνσεων. Η ταξινόμηση μιας λίστας διευθύνσεων κατά τμήματα ή συνεργάτες διευκολύνει την εύρεση τους κατά τον καθορισμό ενός προορισμού. Είναι επίσης ευκολότερο να διαχειριστείτε μια λίστα διευθύνσεων αν τη μετονομάσετε χρησιμοποιώντας το όνομα του τμήματος ή του συνεργάτη(<Μετονομασία Λίστας Διευθύνσεων>).
Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις λίστες διευθύνσεων ομάδας χρηστών δίνοντας τη δυνατότητα στον διαχειριστή να καταχωρεί/επεξεργάζεται προορισμούς από το Remote UI. (<Ορισμός Προορισμού> <Χρήση Λίστας Δ/νσεων Ομάδας Χρηστών>)
6
Πατήστε <Όνομα>  εισαγάγετε το όνομα προορισμού και πατήστε <Επόμενο>.
7
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο προορισμού που επιλέξατε στο βήμα 4.
Φαξ
E-mail
I-φαξ
Διακομιστής αρχείων/Προηγμένη Θυρίδα
8
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
Όταν πραγματοποιείται διαχείριση των προορισμών με αριθμούς πρόσβασης, εισαγάγετε τον αριθμό πρόσβασης (Περιορισμός πρόσβασης σε προορισμούς καταχωρισμένους στο βιβλίο διευθύνσεων) αφού πατήσετε <Επόμενο> στο βήμα 8.
Εάν προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε αποστολή σε έναν διακομιστή αρχείων/Προηγμένη Θυρίδα στον οποίο το <Επιβεβαίωση Πριν από ΑΠ> έχει ρυθμιστεί στο <On>, εμφανίζεται μια οθόνη που σας προτρέπει να εισαγάγετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Σε αυτή την περίπτωση, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που καθορίσατε προηγουμένως. Εάν θέλετε να καταχωρήσετε έναν διακομιστή αρχείωνΠροηγμένη Θυρίδα σε μια διεύθυνση ομάδας, ρυθμίστε το <Επιβεβαίωση Πριν από ΑΠ> στο <Off>. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αποστολή προς μια διεύθυνση ομάδας η οποία περιλαμβάνει διακομιστή αρχείων/Προηγμένη Θυρίδα στον οποίο έχει ρυθμιστεί το <Επιβεβαίωση Πριν από ΑΠ> στο <On>.
Πολλαπλοί προορισμοί που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο διευθύνσεων μπορούν να συνδυαστούν σε μια ομάδα. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση Πολλών Προορισμών ως Ομάδα.
Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε πληροφορίες σχετικά με τους προορισμούς που έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο διευθύνσεων, δείτε την ενότητα Επεξεργασία καταχωρισμένων προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα UPN μόνο εάν στέλνετε σε έναν υπολογιστή ενός domain του οποίου η διαχείριση γίνεται μέσω Active Directory.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Εάν ο διακομιστής LDAP έχει ήδη καταχωρηθεί στη συσκευή (Αποθήκευση διακομιστή LDAP), μπορείτε να αναζητήσετε προορισμούς και να τους καταχωρήσετε στο βιβλίο διευθύνσεων. Πατήστε <Ρυθμ. Προορ./Προώθησης>  <Αποθήκευση Προορισμών>  <Αποθ. Νέου Προορισμού>  <Αποθήκ. από Διακομ. LDAP> και αναζητήστε προορισμούς χρησιμοποιώντας το <Αναζ.βάσει Κριτηρίων>.
Όταν το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστά αλλά το αποτέλεσμα αναζήτησης είναι κενό, ελέγξτε τη ρύθμιση ώρας τόσο στον διακομιστή LDAP όσο και στη συσκευή. Εάν η ρύθμιση ώρας μεταξύ του διακομιστή LDAP και της συσκευής διαφέρει κατά πέντε λεπτά ή περισσότερο, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση.
Εάν εμφανίζονται πολλαπλοί προορισμοί ως αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να δηλώσετε μέχρι και 256 από αυτούς ταυτόχρονα.
Οι πληροφορίες που μπορούν να ανακτηθούν από έναν διακομιστή LDAP αποτελούνται μόνο από ονόματα και αριθμούς/διευθύνσεις φαξ. Καταχωρήστε άλλες πληροφορίες από το <Λεπτομέρειες/Τροποποίηση> όπως απαιτείται.
Δεν μπορείτε να αναζητήσετε προορισμούς σε διακομιστή LDAP από τον πίνακα ελέγχου και από το Remote UI ταυτόχρονα.
Κατά την αναζήτηση προορισμών σε διακομιστή LDAP από τον πίνακα ελέγχου της συσκευής, μπορείτε να καθορίσετε τέσσερις ρυθμίσεις αναζήτησης. Από την άλλη πλευρά, κατά την αναζήτηση προορισμών σε διακομιστή LDAP από το Remote UI, μπορείτε να ορίσετε μόνο μία ρύθμιση αναζήτησης.
Ενδέχεται να χρειαστεί να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής που έχει καταχωρηθεί στον διακομιστή LDAP. Εάν δεν χρησιμοποιούνται πληροφορίες πιστοποίησης, πραγματοποιήστε αναζήτηση με τα πεδία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο Remote UI κενά.
Προσδιορισμός/καταχώριση προορισμών από το ιστορικό αποστολής
Μπορείτε να προσδιορίσετε προορισμούς και να καταχωρίσετε προορισμούς στο βιβλίο διευθύνσεων από το ιστορικό αποστολής στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να εισάγετε άμεσα τη διεύθυνση και μπορείτε να αποφεύγετε την αποστολή σε εσφαλμένο προορισμό λόγω εισαγωγής λανθασμένης διεύθυνσης.
Κατά τον προσδιορισμό ενός προορισμού: <ΈλεγχοςΚατάστ> <Αποστολή> <Ημ/γιο Εργασιών> επιλέξτε τον προορισμό για αποστολή στο <Ορισμός ως Προορισμός ΑΠ> <OK>
Κατά την καταχώριση ενός προορισμού: <ΈλεγχοςΚατάστ>  <Αποστολή> <Ημ/γιο Εργασιών> επιλέξτε τον προορισμό για καταχώριση στο  <Αποθήκευση Προορισμού>  καταχωρίστε τον προορισμό από την οθόνη αποθήκευσης για κάθε προορισμό
Έλεγχος Κατάστασης και Ημερολογίου για Εξερχόμενα και Εισερχόμενα Έγγραφα
Έλεγχος κατάστασης και αρχείου καταγραφής σαρωμένων εγγράφων
6W1U-036