Προβλήματα με τα αποτελέσματα εκτύπωσης

Η εικόνα εκτυπώθηκε σε λάθος θέση ή λοξά.

Είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι οι οδηγοί χαρτιού;

Αντιστοιχίστε τους οδηγούς χαρτιού με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στην προέλευση χαρτιού.

Οι εικόνες δεν είναι ομοιόμορφες ή είναι θολές.

Είναι υγρό το χαρτί;

Αντικαταστήστε το χαρτί με στεγνό χαρτί.

Είναι η διαβάθμιση τόνων και η πυκνότητα σωστά ρυθμισμένες;

Εκτελέστε ρύθμιση τόνων.
Ρύθμιση των τόνων

Το τύμπανο είναι λερωμένο.

Πατήστε   <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>  <Καθαρισμός Τυμπάνου> για να καθαρίσετε το τύμπανο.

Οι εκτυπώσεις είναι λερωμένες ή μουντζουρωμένες

Το τύμπανο είναι λερωμένο.

Πατήστε   <Ρύθμιση/Συντήρηση>  <Συντήρηση>  <Καθαρισμός Τυμπάνου> για να καθαρίσετε το τύμπανο.

Εμφανίζονται μαύρες λωρίδες.

Είναι λερωμένη η περιοχή σάρωσης τροφοδοτούμενων εγγράφων;

Καθαρίστε την περιοχή σάρωσης του τροφοδότη.
Καθαρισμός του τροφοδότη

Διαφαίνεται η εικόνα της πίσω όψης.

Είναι σωστά ρυθμισμένη η πυκνότητα των φόντων;

Αν εξακολουθεί να διαφαίνεται η εικόνα της πίσω όψης στο αντίγραφο, μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα και να εξασφαλίσετε ένα αντίγραφο καλής ποιότητας, ρυθμίζοντας την πυκνότητα του φόντου.
Βασικές διαδικασίες αντιγραφής
Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ
Ρύθμιση πυκνότητας

Οι εικόνες δεν εκτυπώνονται στην προβλεπόμενη όψη του χαρτιού.

Είναι σωστός ο προσανατολισμός του τοποθετημένου χαρτιού;

Ελέγξτε τον προσανατολισμό και την πλευρά του χαρτιού που είναι στραμμένη προς τα επάνω. Σε περίπτωση λανθασμένου προσανατολισμού, τοποθετήστε ξανά το χαρτί.
Τοποθέτηση χαρτιού

Οι εικόνες δεν εκτυπώνονται στο προβλεπόμενο μέγεθος.

Ταιριάζει το μέγεθος του πρωτοτύπου με το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί;

Αντικαταστήστε το τοποθετημένο χαρτί με χαρτί του επιθυμητού σας μεγέθους για εκτύπωση.
Αντιστοιχίστε το [Output Size] στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή με το μέγεθος του χαρτιού που πρόκειται να εκτυπωθεί.

Ο προσανατολισμός δεν ταιριάζει και στις δύο πλευρές του χαρτιού όταν χρησιμοποιείτε εκτύπωση δύο όψεων.

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις για την εκτύπωση δύο όψεων;

Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
1
Επιλέξτε τον προσανατολισμό του πρωτοτύπου στην οθόνη ρυθμίσεων εκτύπωσης της εφαρμογής.
2
Στην οθόνη [Basic Settings] του προγράμματος οδήγησης, ορίστε τη ρύθμιση [Orientation] στον ίδιο προσανατολισμό που ορίσατε στο βήμα 1.
3
Ενώ ελέγχετε την προεπισκόπηση εκτύπωσης, ορίστε [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
Το [Page Order] εμφανίζεται εάν το [Page Layout] έχει οριστεί σε [2 on 1] ή ανώτερο.
6W1U-0HW