Βασικές διαδικασίες αντιγραφής

Η ενότητα αυτή περιγράφει τις βασικές διαδικασίες αντιγραφής.
1
Τοποθετήστε το έγγραφο. Τοποθέτηση εγγράφων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν το <Αυτόματη Σελιδοποίηση> έχει ρυθμιστεί στο <On>, η λειτουργία Σελιδοποίησης ρυθμίζεται αυτόματα όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα στον τροφοδότη. <Αυτόματη Σελιδοποίηση>
2
Πατήστε <Αντιγραφή>. Οθόνη <Αρχική>
3
Εισάγετε τον αριθμό αντιγράφων με τα αριθμητικά πλήκτρα στην οθόνη των βασικών λειτουργιών αντιγραφής. Οθόνη βασικών λειτουργιών αντιγραφής
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής, όπως απαιτείται.
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση αντιγράφων
Επιλογή χαρτιού αντιγραφής
Αντιγραφή 2-Όψεων
Προσαρμογή ποιότητας εικόνας των αντιγράφων
Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πριν εκτελέσετε αντιγραφή
5
Πατήστε .
Ξεκινάει η αντιγραφή.
Για να ακυρώσετε την αντιγραφή, πατήστε <Άκυρο> ή . Ακύρωση αντιγραφής
Πατώντας το  ή το  κατά την αντιγραφή, μπορείτε να ρυθμίσετε την πυκνότητα.
Όταν εμφανίζεται το <Πατήστε [Έναρξη] για σάρωση επόμενου πρωτοτύπου.>
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Προγραμματισμός εργασίας αντιγραφής
Η σάρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων, ακόμη και αν η συσκευή προετοιμάζεται για εκτύπωση ή εκτελεί εκτύπωση. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται "Προγραμματισμός εργασίας αντιγραφής". Για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε προγραμματισμό εργασίας αντιγραφής ενώ εμφανίζεται η οθόνη εκτύπωσης ή αναμονής, πατήστε <Κλείσιμο>, καθορίστε τις ρυθμίσεις αντιγραφής με το συνήθη τρόπο και πατήστε .
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 50 προγραμματισμένες εργασίες αντιγραφής, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας εργασίας. Οι επείγουσες εργασίες αντιγραφής δεν προσμετρώνται σ' αυτό το όριο.
6W1U-03H