A <Főképernyő> képernyőn megjelenített elemek

Ez a rész a <Főmenü> képernyőn megjelenített elemeket mutatja be.

Funkciógombok

A gombok segítségével megnyithatja az alapfunkciók képernyőit, például „Másolás” és „Beolvasás és adás”.
Ha a gyakran használt beállításokat és rendeltetési helyeket, mint <Személyes>/<Megosztott> jegyzi be, gombként hozzáadásra kerülnek.
Ha megnyomja és nyomva tartja valamelyik gombot, megjelennek a gombhoz kapcsolódó beállítások.

A gomb segítségével személyre szabhatja és kezelheti a <Főmenü> képernyőt. A háttér megnyomásával és nyomva tartásával szintén megjelenítheti a menüt.
A <Főmenü> képernyő személyre szabásával megváltoztathatja a hátteret és a gomb méretét. A felügyeleti beállítások segítségével megjelenítheti/elrejtheti az idővonalat stb. A <Főképernyő> képernyő személyre szabása
A <Menu> gombot a <Főmenü> képernyő hátterének megnyomásával és nyomva tartásával is megjelenítheti.

<Bejelentkezés>/<Kijelentkezés>

Ennek a gombnak a megnyomásával be-/kijelentkezhet. Bejelentkezés a készülékre

<Főmenü>

Ennek a gombnak a megnyomásával megjelenítheti a <Főmenü> képernyőt.

<Idővonal>

Az idővonal hasznos funkció azonos beállítások és rendeltetési helyek ismételt használatakor a „Másolás” és „Beolvasás és adás” funkciók stb. esetén. A használt beállítások előzménye automatikusan hozzáadódik az idővonalhoz, és megnyomásával visszahívhatja az azonos beállításokat.
Az idővonal a következő funkciók beállításait jeleníti meg.
Másolás
Fax
Beolvasás és adás
Beolvasás és tárolás (kivéve a memóriahordozó mentésekor)
Az utolsó 10 feladat előzménye megmarad az idővonalon kronológiai sorrendben. A korábbi feladatok előzménye törlődik az idővonalról. Ha az utolsó előtti feladatot ismét használja, felcserélődik az első két feladat, de a feladatok száma az idővonalon nem változik. Ha módosítja a beállítást a visszahívást követően, akkor azok új beállításnak tekintendők.
Az automatikusan hozzáadott előzmény törléséhez, vagy az előzmény beállításainak a <Főmenü> képernyőn való tárolásához Személyes gombként/Megosztott gombként nyomja meg és tartsa nyomva az előzményt. Azonban a <Jóváhagyási képernyő mutatása újrahíváskor> és <A visszahívási művelet indítása (A művelet a gomb megnyomásakor indul.)> lehetőséget nem állíthatja be a Személyes gomb/Megosztott gomb bejegyzésekor az idővonalról. A Személyes gombok/Megosztott gombok bejegyzése
Az idővonalon megjelenített ikonokkal és elemekkel kapcsolatos információkért lásd: Az idővonalon megjelenített elemek.
Ha az <Újraküldés korlátozása naplóból> lehetőség <Be> értékre van állítva, a „Fax” és a „Beolvasás és adás” előzménye nem marad meg az idővonalon.
Az idővonal minden bejelentkezett felhasználó számára megjeleníthető. A megosztott idővonal megjeleníthető nem hitelesített felhasználók, vendégfelhasználók stb. számára is. Módosítsa az <Idővonal használata nem hitelesített felhasználóknak> és az <Idővonal használatának engedélyezése mindegyik bejelentkezett felhasználónak> lehetőségeket igény szerint. A <Főképernyő> képernyő személyre szabása
Az idővonal hitelesítést nem használó felhasználók számára, például nem hitelesített felhasználók és vendégfelhasználók számára megmarad, ha az <Áramellátás gyors indítási beállításai> lehetőség a <Be> elemre van állítva, és gyors indítás megy végbe. Ha az <Áramellátás gyors indítási beállításai> lehetőséggel, amely a <Ki> vagy gyors indítás értékre van állítva, kikapcsolja az áramellátást, az idővonal törlődik a hitelesítést nem használó felhasználók – például nem hitelesített felhasználók és vendégfelhasználók ˜– számára.
A bejelentkezett felhasználók idővonala a személyre szabott adatok szinkronizálásával megosztható több eszköz között. A személyre szabható elemek listája
Az idővonal minden bejelentkezett felhasználó számára a következő jelszavakat tartalmazhatja.
Bejelentkezési jelszavak a rendeltetési fájlszerverekhez a Beolvasás és adás lehetőséghez
Titkosítási jelszavak a Beolvasás és tárolás (<Dok. megnyitásához jelszó szükséges> és <Jelszó kell a jogosultság módosításához.>) lehetőséghez
Azt, hogy a bejelentkezett felhasználó idővonala tartalmazza-e a jelszót, az <A hitelesítő jelszó gyorsítótárazásának tiltása> lehetőségnél módosíthatja. Azonban a jelszó a <Jelszó> lehetőségnél a fax funkcióra vonatkozóan megmarad az idővonalon az <A hitelesítő jelszó gyorsítótárazásának tiltása> beállításától függetlenül is.
A jelszó nem marad meg a nem hitelesített felhasználók vagy vendégfelhasználók idővonalán az <A hitelesítő jelszó gyorsítótárazásának tiltása> beállítástól függetlenül sem. Azonban, ha a <Jelszó> lehetőségnél beállítja a jelszót a faxfunkcióhoz, az nem jelenik meg az idővonalon.
Ha a <Címjegyzék hozzáférési számok kezelése> lehetőség <Be> értékre van állítva, a nem hitelesített felhasználók és vendégfelhasználók küldési naplója („Fax” és „Beolvasás és adás”) nem jelenik meg az idővonalon.
Az idővonal nem importálható/exportálható. Beállításadatok importálása/exportálása

<Állapotfigyelő>

Ellenőrizheti a nyomtatási állapotot, a fax küldésének/fogadásának állapotát, a használati előzményeket stb. Azt is lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a fennmaradó papír és festék mennyiségét, a hibaállapotot stb. Az érintős vezérlőpanel használata

Terület megjelenítése gomb

Balról jobbra a következő három típusú gomb jelenik meg. A gombok nem jelennek meg, ha a megfelelő tünet nem lépett fel vagy a megfelelő beállítás nincs meghatározva.
Az USB-memória eltávolításának gombja
: Memóriahordozó eltávolításának jóváhagyási képernyője
A visszaállítás/csere/adagolás eljárásának gombja
: Papírelakadás elhárítása képernyő
: Elakadt tűzőkapocs elhárítása képernyő vagy kapocskazetta-cserefolyamat képernyő
: Festékkazetta cseréje képernyő
: Hulladékfesték-tartály cseréje képernyő
: Tűzési hulladék/lyukasztási hulladék/vágási hulladék eltávolítása képernyő
: Cserélendő alkatrész cseréje képernyő
<Nyelv/Billentyűzet váltás> gomb
: Kijelző/billentyűzet nyelve kapcsolási képernyő

Állapot megjelenítése terület

A készülék állapota, a végrehajtott eljárások, hibák stb. az üzeneteken és ikonokon keresztül jelennek meg. Ellenintézkedések az egyes üzenetek megjelenése esetén
6W23-022