A Személyes gombok/Megosztott gombok bejegyzése

A Személyes gombokat bejegyezheti saját használathoz, vagy a Megosztott gombokat a felhasználókkal való megosztáshoz.
A Személyes gombok bejegyzéséhez be kell jelentkeznie a személyes hitelesítés használatával. A személyes hitelesítéskezelés beállításainak megadása
Ha az <Eszköz bejel. hiteles. info.> lehetőséget választja a <Hitelesítő információ fájl küldéshez/tallózáshoz> elemhez, a fájl rendeltetési helyének jelszava nem tárolódik a Személyes gombban. <Hitelesítő információ fájl küldéshez/tallózáshoz>
A bejegyezhető Személyes gombok és Megosztott gombok maximális számával kapcsolatos információkat lásd: Kezelési funkciók.
A Személyes gombokat megváltoztathatja Megosztott gombokra, és fordítva. Ehhez hívja vissza a beállításokat, és jegyezzen be egy másik gombot innen: <Menu>.
A név/megjegyzés megváltoztatásához vagy áthelyezéséhez/törléséhez nyomja meg és tartsa nyomva a gombot. Ugyanezt a műveletet (a gomb nevének/megjegyzésének megváltoztatása vagy a gomb áthelyezése/törlése) elvégezheti innen: <Menu> a <Főmenü> képernyőn. A <Főképernyő> képernyő személyre szabása
A Személyes gombok a személyre szabott adatok szinkronizálásával megoszthatók több eszköz között. A személyre szabható elemek listája
A Személyes gombokban/Megosztott gombokban bejegyezhető beállítások
A Személyes gombokban/Megosztott gombokban bejegyezhető funkciókat és beállításokat alább láthatja.
A <Kedvenc beállítások> lehetőségnél bejegyezhető beállítások a <Másolás> funkcióhoz A másolási műveletek számának csökkentése
A készülék <Fax> funkciójának beállítása Faxok küldésének alapvető műveletei
A <Kedvenc beállítások> lehetőségnél bejegyezhető beállítások a <Beolvasás és adás> funkcióhoz Hasznos beolvasási funkciók
A <Kedvenc beállítások> lehetőségnél bejegyezhető beállítások a <Beolvasás és tárolás> funkcióhoz A beolvasás mentéshez funkció beállítási képernyője és műveletei
A <Beolvasás és tárolás> és a <Tárolt fájl elérése> funkciók helyének mentése A tárhely használata
A <Fax/I-Fax vételi fiók> funkcióhoz tartozó Alapképernyő gyorsgombjai
A szerverhez és a bejelentkezési jelszóhoz való hozzáférést bejegyezheti a Személyes gombokhoz/Megosztott gombhoz. Ez a bejegyzett gomb visszahívásakor kényelmes a jelszó megadásának átugrása miatt. Ha a bejegyzett gombnál be kívánja állítani a jelszót a mentett beállításokban, mivel gyakran importálja a Személyes gomb vagy Megosztott gomb beállításait másik készülékre, és meg kívánja akadályozni, hogy a felhasználók más felhasználónak tettessék magukat, a bejegyzés során zárjon ki jelszót.
A bejegyzett gombok importálása/exportálása
A Távvezérlésből importálhatja és exportálhatja a bejegyzett Személyes/Megosztott gombokat. Az összes beállítás importálása/exportálása
Az imageRUNNER ADVANCE sorozat eszközök Gyors menü funkcióval rendelkező Személyes/Megosztott gombjait Személyes/Megosztott gombként importálhatja/exportálhatja.
Példa: A másolási funkció bejegyzése
1
Nyomja meg a <Másolás>  lehetőséget a másolási beállítások meghatározásához. <Főmenü> képernyő
2
A beállítás befejezése után nyomja meg a   <Bejegyzés a Főmenübe> gombot.
3
Erősítse meg a beállításokat, és nyomja meg a <Következő> gombot.
4
Határozza meg a műveletet, amely a bejegyzett gomb megnyomásakor végbemegy, és nyomja meg a <Következő> gombot.
A lent leírt beállítás a bejegyzett gomb megnyomása után azonnal más működést eredményez. További részletek: A Személyes gombok/Megosztott gombok végrehajtása.
Ha a <Be> értéket választja a <Jóváhagyási képernyő mutatása újrahíváskor> lehetőséghez, az alábbi jóváhagyási képernyő jelenik meg a bejegyzett gomb megnyomásakor. Akkor válassza a <Ki> értéket, ha nem szeretné megjeleníteni a jóváhagyási képernyőt.
Ha a <Be> értéket választja a <A visszahívási művelet indítása (A művelet a gomb megnyomásakor indul.)> lehetőséghez, a bejegyzett gomb megnyomásakor a megnyomása nélkül elindul a másolás. Válassza a <Ki>értéket, ha a másolás kézi indítását a gomb megnyomásával kívánja végrehajtani.
Ha a <Be> értéket választja a <Jóváhagyási képernyő mutatása újrahíváskor> és az <A visszahívási művelet indítása (A művelet a gomb megnyomásakor indul.)>lehetőségekhez, a másolás akkor kezdődik, ha a jóváhagyási képernyőn az <Igen> értéket választja.
5
Adja meg a gomb nevét és a megjegyzését, majd válassza a <Személyes> vagy <Megosztott> lehetőséget, és nyomja meg az <OK> gombot.
A megadáshoz nyomja meg a <Név> vagy a <Megjegyzés> lehetőséget. Kényelmes, ha a <Név> lehetőségnél megadja a beállítási nevet és az emlékeztetőt a <Megjegyzés> lehetőségnél.
A gomb saját maga számára való bejegyzéséhez nyomja meg a <Személyes> lehetőséget. A más felhasználókkal megosztandó gomb bejegyzéséhez nyomja meg a <Megosztott> lehetőséget.
Ha a <12 kis közepes gomb oldalanként> van beállítva a <Főmenü képernyő elrendezésének beállítása> lehetőséghez, a <Megjegyzés> nem jelenik meg a Személyes gombokra/Megosztott gombokra vonatkozóan. A <Főképernyő> képernyő személyre szabása

A Személyes gombok/Megosztott gombok végrehajtása

Ez a rész a Személyes gombok/Megosztott gombok végrehajtását ismerteti. A funkció végrehajtásának folyamata a Személyes gomb/Megosztott gomb és a bejegyezett funkció bejegyzésekor meghatározott beállításoktól függően különbözhet.
Az ügyfélgépen a Gyors menüben az egyérintéses gombokban bejegyzett rendeltetési helyek nincsenek frissítve akkor sem, ha a kiszolgálógép egyérintéses gombjainál bejegyzettek frissítve vannak. Ellenőrizze, frissítették-e a rendeltetési helyet, ha nem tud küldeni a bejegyzett rendeltetési helyekhez.
1
Nyomja meg a használni kívánt gombot.
Minden ikon a funkció típusát jelöli az alábbiaknak megfelelően.
 <Másolás>
 <Fax>
 <Beolvasás és adás>
 <Beolvasás és tárolás>
 <Tárolt fájl elérése>
 <Fax/I-Fax vételi fiók>
A következő eljárással végrehajthatja a gomb tartalmát: nyomja meg és tartsa nyomva a Személyes gombot/Megosztott gombot és nyomja meg a <Visszahívás> lehetőséget.
2
A gombba bejegyzett tartalomtól függően hajtsa végre a következő műveletet.
Ha a <Jóváhagyási képernyő mutatása újrahíváskor> beállításnál a <Be> érték van megadva
Ha a <Jóváhagyási képernyő mutatása újrahíváskor> beállításnál a <Ki> érték van megadva
Ha kiválasztja a <Beolvasás és tárolás> funkciógombot
Ha kiválasztja a <Tárolt fájl elérése> funkciógombot
Ha kiválasztja a <Fax/I-Fax vételi fiók> funkciógombot
6W23-02W