<Cím megadása>

A rendeltetési helyek bejegyzéséhez és megváltoztatásához tartozó beállításokat adhatja meg.
<Címlisták>
  <Cím megadása>
A Címjegyzékbe vagy az egygombos hívásbillentyűkre bejegyzett rendeltetési helyek listáját nyomtathatja ki. Beállításlista nyomtatása
<Rendeltetések bejegyzése>
  <Cím megadása>
A készülék címjegyzékébe jegyezhet be rendeltetési helyeket. Rendeltetési helyek felvétele a címjegyzékbe
<Címlista átnevezése>
  <Cím megadása>
Az egyes címlistákat nevezheti át.
<Egygombos bejegyzése>
  <Cím megadása>
A készülék egyérintéses gombjaira jegyezhet be rendeltetési helyeket. Rendeltetési hely bejegyzése egyérintéses gombba:
<Címjegyzék alapképernyő megváltoztatása>
  <Cím megadása>
Azt állíthatja be, milyen típusú Címlista jelenjen meg alapbeállításként, amikor megnyomja a <Címjegyzék> gombot a Fax alapképernyőn vagy a Beolvasás és adás alapképernyőn.
<Címjegyzék PIN>
  <Cím megadása>
PIN-kódot állíthat be a Címjegyzékhez. A címjegyzék használatának korlátozása
<Címjegyzék hozzáférési számok kezelése>
  <Cím megadása>
Azt választhatja ki, hogy engedélyezi-e a felhasználóknak, hogy beállíthassanak hozzáférési számot a rendeltetési helyekhez a Címjegyzékbe való bejegyzéskor. A címjegyzék használatának korlátozása
<Jelszó befoglalása a címjegyzék exportálásakor>
  <Cím megadása>
Ha ezt a beállítást <Be> értékűre állítja, akkor kiválaszthatja, hogy a Címjegyzék Távvezérlés használatával való exportálásakor szerepeltetni kívánja-e a rendeltetési helyekhez bejegyzett jelszavakat.
<LDAP szerver bejegyzése>
  <Cím megadása>
A rendeltetési helyek kereséséhez vagy bejegyzéséhez használt LDAP-szerverek olyan beállításait adhatja meg, mint a szerver neve és a szerver címe. LDAP-szerver bejegyzése
<Autom. keresés LDAP szerver használatakor>
  <Cím megadása>
Ha ezt a beállítást <Be> értékűre állítja, akkor azonnal megkezdheti a kereséseket, amikor a készülék vezérlőpaneljéről LDAP-szerverhez fér hozzá.
<TLS tanúsítvány ellenőrzése LDAP szerver h.féréshez>
  <Cím megadása>
Azt választhatja ki, hogy LDAP-szerverekhez való csatlakozáskor a készülék ellenőrizze-e a TLS-tanúsítványokat.
<Alapért. LDAP keresési feltétel változtatása>
  <Cím megadása>
A gyakran használt keresési feltételek bejegyezhetők LDAP-szerverek keresésének alapbeállításaiként.
<LDAP keresési tulajdonság Bejegyzés/szerkesztés>
  <Cím megadása>
Az LDAP-szerverek keresésekor használandó keresési tételeket adhat hozzá.
<Név szerinti keresés beállítása LDAP szerver haszn.-kor>
  <Cím megadása>
Azt a jellemzőt adhatja meg, amelyet a készülék akkor használ, amikor egy LDAP-szerveren rendeltetési helyeket keres név szerint a „Keresés név szerint” használatával.
<Címjegyzék megszerzése>
  <Cím megadása>  <Távoli címjegyzék megszerzése>
Azt adhatja meg, hogy a készülék egy, a hálózaton található másik imageRUNNER ADVANCE sorozatú készülék Címjegyzékét használja Távoli címjegyzékként.
<Távoli címjegyzék szerver cím>
  <Cím megadása>  <Távoli címjegyzék megszerzése>
A Távoli címjegyzéket kívülről megnyitó eszköz IP-címét vagy állomásnevét adhatja meg. Az IP-cím IPv4 vagy IPv6 használatával is megadható.
<Átviteli idő túllépés>
  <Cím megadása>  <Távoli címjegyzék megszerzése>
Az átviteli idő túllépést állíthatja be. Ha egy Távoli címjegyzéket megnyitó eszköz a megadott időtartamon belül nem válaszol, akkor a készülék nem próbálkozik tovább a rendeltetési helyek eszközről való beszerzésével.
<Fax autom. adási vonalválasztás beállítás>
  <Cím megadása>  <Távoli címjegyzék megszerzése>
Azt állíthatja be, hogy a készülék a rendeltetési helyhez bejegyzett vonal használata helyett automatikusan kiválassza a faxvonalat, amikor Távoli címjegyzékből kapott rendeltetési helyre küld faxot.
<Címjegyzék nyilvánossá tétele>
  <Cím megadása>  <Távoli címjegyzék nyilvánossá tétele>
Azt választhatja ki, hogy meg lehessen-e nyitni ennek a készüléknek a Címjegyzékét egy másik imageRUNNER ADVANCE sorozatú készülék számára a hálózaton.
<Személyes címlista használata>
  <Cím megadása>
Kiválaszthatja, hogy a készülék használja-e a készülékre személyes hitelesítéskezeléssel bejelentkezett felhasználó személyes Címjegyzékét.
<Felhasználói csoport címlista használata>
  <Cím megadása>
A <User Group Address List> használatát korlátozhatja. Ha azonban a készülékhez egy rendszergazda fér hozzá a Távvezérlésből, akkor ettől a beállítástól függetlenül végezhet bejegyzést/szerkesztést a <User Group Address List> elemen.
6W23-0FK