Papírtípus kezelés beállítás

A gyakran használt papírtípusok, például az <Egyedi típus> részletes adatai bejegyezheti és szerkesztheti.
Új papírtípus bejegyzéséhez először kettőzze meg az új típushoz leginkább hasonló papírtípust, hogy másolat készüljön az összes belső használati paraméterről. Ez az eljárás lemásolja a megfelelő beállításokat a régi saját papír adataiból az új papírtípushoz.
Javíthatja a nyomtatási minőséget és az elakadást a saját papír jellemzőinek szerkesztésével.
Egyedi papírtípusok bejegyzéséhez és a bejegyzett egyedi papírtípusok beállításainak megváltoztatásához rendszergazdaként kell bejelentkezni. Bejelentkezés a készülékre
Az egyedi papírtípus bejegyzésekor a papírforrást nem lehet megadni. A papírforrás bejegyzésével kapcsolatos további információkért lásd: Papírfiókba helyezett papír méretének és típusának megadása.
A bejegyzett egyedi papírtípusok adatait importálni/exportálni is lehet, így másik Canon készülékkel is megoszthatja őket. Önálló beállítások importálása/exportálása

Gyakran használt papírtípusok bejegyzése

1
Nyomja meg a gombot .
2
Nyomja meg a <Beállítások> <Papír beállítás>  <Papírtípus kezelés beállítás> gombot.
3
Adja meg a beállításokat.

Papírtípusok legördülő listája
A megjelenítendő papírtípus kiválasztását teszi lehetővé.
Lista rendezésének alapja
A lista megjelenítési sorrendjének megváltoztatását teszi lehetővé.
<Részletek/Szerkesztés>
A kiválasztott papírtípus részleteit jeleníti meg az <Részletek/Szerkesztés> képernyőn. A kiválasztott egyedi papírtípust tudja szerkeszteni.
<Megkettőz>
Megkettőzi a kiválasztott papírtípust egyedi papírtípusként.
<Töröl>
Törli a kiválasztott egyedi papírtípust.
<Változtat>
Az egyedi papírtípushoz tartozó <Részletek/Szerkesztés> képernyőn jelenik meg, és a kiválasztott elem beállításainak megváltoztatását teszi lehetővé.
Szerkeszteni/törölni csak egyedi papírtípusokat lehet.
4
Nyomja meg az <OK> gombot.

A megadható elemek

A következő elemeket lehet megadni.

Név

Megváltoztathatja az egyedi papírtípus nevét.
Ha eltárolja a saját papírtípusra vonatkozó beállításokat, ne felejtse el megváltoztatni a nevét. Nem változtathatja meg a készülékbe programozott alap papírtípusok beállításait.

Alapsúly

Megváltoztathatja az egyedi papírtípus alaptömegét.
A beállított papír tényleges tömegétől eltérő adat megadása papírelakadáshoz és a képminőség romlásához vezethet.

Befejezés

Megváltoztathatja a bejegyzett egyedi típus befejezési beállítását.
A betöltött papírétól eltérő befejező műveleti típus kiválasztása papírelakadáshoz és a képminőség romlásához vezethet.

Típus

Megváltoztathatja a bejegyzett egyedi típus típusbeállítását.
A betöltött papírétól eltérő papírtípus kiválasztása papírelakadáshoz és a képminőség romlásához vezethet.

Színes

Megváltoztathatja az egyedi papírtípus színét.
A betöltött papírétól eltérő szín kiválasztása papírelakadáshoz és a képminőség romlásához vezethet.

Használ. előnyomott papírként

Állítsa ezt a módot <Be> értékűre, ha előnyomott, például fejléces papírt kíván használni (amelyre már rá van nyomtatva valamilyen embléma).
Azokat az egyedi papírtípusokat, amelyeknél <Be> értékűre van állítva a <Használ. előnyomott papírként>, a készülék az alábbi esetekben nem választja ki automatikusan.
Amikor a nyomtatáshoz használt papírtípus beállítása <Autom.>
Ha másoláskor a <Papírforrás automatikus kiválasztás> beállítása <Be>, a <Papírtípus figyelése> beállítása pedig <Ki>
A papír betöltésének módjai, ha a <Használ. előnyomott papírként> beállítása <Be>:
A fő egység papírfiókja: az emblémás oldallal lefelé
A fő egység papírfiókjától eltérő papírforrás: az emblémás oldallal felfelé

Nyirkos környezet mód

Ha a kimeneten a kép vagy szöveg túl világosra vagy elmosódottra sikerült a környező terület páratartalma miatt, akkor állítsa be a <Nyirkos környezet mód> opciót.
Ha magas páratartalmú környezetben használja a készüléket, akkor a kimenet festékfedettsége halványabbá válhat, vagy rendellenesség történhet. Ezek a problémák potenciálisan megoldhatók, ha a <Nyirkos környezet mód> beállítás számára a <Magas (+2)> értéket adja meg.
Ha a csomagolásából frissen eltávolított papírt használ magas páratartalmú környezetben, akkor a kimenet festékfedettsége halványabbá válhat, vagy rendellenesség történhet. Ez a probléma potenciálisan megoldható a <Magas (+1)> érték beállításával.
Ha száraz papírt használ alacsony páratartalmú környezetben, a kép és a szöveg elmosódottá válhat. Ez a probléma potenciálisan megoldható az <Alacsony (-2)> érték beállításával.
Ha a csomagolásából frissen eltávolított papírt használ alacsony páratartalmú környezetben, a kép és a szöveg elmosódottá válhat. Ez a probléma potenciálisan megoldható az <Alacsony (-1)> érték beállításával.

Papírszétválasztás beállítása

Állítsa be ezt a módot, ha papírelakadás történik vékony papír mindkét oldalára történő nyomtatáskor.
6W23-0HJ