Önálló beállítások importálása/exportálása

Importálhatja/exportálhatja csak a Címjegyzékben lévő címlistákat. Ezeknek a műveleteknek a végrehajtásához rendszergazdai jogosultságok szükségesek.
A Címjegyzék CSV-fájlok importálási célú szerkesztésével kapcsolatos információkat lásd: A Címjegyzék elemei.

Önálló beállítások exportálása

1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Settings/Registration] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Data Management] lehetőségre, és válassza ki az exportálandó beállításokat.
Címlisták exportálásakor
4
Kattintson a [Start Exporting] gombra.
5
Az adatok mentési helyének megadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Önálló beállítások importálása

1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Settings/Registration] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Data Management] lehetőségre, és válassza ki az importálandó beállításokat.
Címlisták importálásakor
4
Kattintson a [Start Importing]  [OK] gombra.
Az importálandó beállításoktól függően lehetséges, hogy a készüléket újra kell indítani. A készülék újraindítása
6W23-0AS