Számítógépről történő nyomtatás korlátozása

A számítógépről végzett nyomtatást (Nyomtatás számítógépről) úgy korlátozhatja, hogy csak bizonyos típusú dokumentumokat lehessen kinyomtatni. A készülék beállításait úgy is megadhatja, hogy a dokumentumok csak akkor legyenek kinyomtatva, ha a felhasználó igazolja magát a készüléken (A készüléken maradó dokumentumok nyomtatása (Nyomtatás kényszerített tartással)). A készüléket úgy is korlátozhatja, hogy csak a titkosított védett nyomtatás (Biztonságosabb nyomtatás a Titkosított, védett nyomtatás funkcióval) funkciónak megfelelő dokumentumokat lehessen kinyomtatni, amivel megelőzhető a felügyelet nélkül hagyott nyomatok vagy védelem nélküli nyomtatási adatok miatti információszivárgás. Ezeknek a beállításoknak a megadásához rendszergazdai vagy DeviceAdmin jogosultságok szükségesek.

Számítógépről történő nyomtatás tiltása

Megtilthatja, hogy a felhasználók számítógépről nyomtassanak dokumentumokat.
  <Funkció beállítás>  <Nyomtató>  <Nyomtatási munkák korlátozása>  <Be>  válassza ki a korlátozás alóli kivételeket  <OK>

A kényszerítetten tartott nyomtatás beállításainak megadása

 
Dokumentumok számítógépről végzett nyomtatásakor a nyomtatási adatokat visszatarthatja a készülékben, és megakadályozhatja a dokumentumok azonnali kinyomtatását (A készüléken maradó dokumentumok nyomtatása (Nyomtatás kényszerített tartással)). A beállításokat úgy is megadhatja, hogy a nyomtatást csak akkor lehessen végrehajtani, ha a felhasználó igazolja magát a készüléken, ami növeli a biztonságot, és csökkenti annak kockázatát, hogy mások megtekinthessenek vagy figyelmetlenségből magukhoz vehessenek bizalmas dokumentumokat. Ezeknek a beállításoknak a megadásához rendszergazdai jogosultságok szükségesek.
1
Nyomja le a billentyűt.
2
Nyomja meg a <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>  <Kényszerített tartás> gombot.
3
Nyomja meg a <Be> gombot, adja meg a szükséges beállításokat, majd nyomja meg az <OK> gombot.
A nyomtatási munkák visszatartásához olyan részletes feltételeket is beállíthat, mint például a felhasználó vagy az IP-cím. Ha nincsenek feltételek beállítva, akkor a készülék az azonosítatlan felhasználóktól érkezőkön kívül minden nyomtatási munkát visszatart. Ha nincsenek feltételek beállítva, és azonosítatlan felhasználótól származó nyomtatási munka érkezik, ezt a készülék visszatartás nélkül elveti.
A dokumentum-visszatartás feltételeinek megadása
A kényszerítetten tartott nyomtatáshoz tartozó beállítások részletes beállításainak megadása
A nyomtatásra visszatartott dokumentumokhoz részletes beállításokat adhat meg, például azt, hogy milyen hosszan legyenek elmentve, és hogyan jelenjenek meg. <Nyomtatás>

Csak titkosított védett nyomtatás engedélyezése

A készüléket úgy is beállíthatja, hogy számítógépről csak a titkosított védett nyomtatás funkciónak megfelelő dokumentumok nyomtatását engedélyezze, amivel megelőzhető a védelem nélküli nyomtatási adatok miatti információszivárgás. Ennél a beállításnál a dokumentumokat normál nyomtatási műveletekkel nem lehet kinyomtatni. A titkosított védett nyomtatás funkciónak megfelelő dokumentumok nyomtatásakor a felhasználóknak be kell írniuk egy jelszót a készüléken. Biztonságosabb nyomtatás a Titkosított, védett nyomtatás funkcióval
  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>  <Csak titkosított nyomtatás engedélyezése>  <Be>  <OK>      <Beáll. módos. alk.>  <Igen>
6W23-09Y